Annonse
Nea Radio

Fortsatt forsterkede smitteverntiltak:

Røros opphever midlertidige tiltak

Røros kommune opphever midlertidig forskrift om smittevern fra søndag klokken 12.00. Foto: Røros kommune

Røros opphever midlertidig forskrift om forsterket smittevern den 23.05.21 kl. 12.00.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Røros kommune er glad for at det i løpet av den siste uken har lyktes å skape en bedre oversikt over smitteutbruddet i Nord-Østerdal. Den regionale smittesituasjonen er fortsatt alvorlig og ustabil, men i samråd med FHI og Statsforvalteren i Trøndelag forlenges likevel ikke «Midlertidig forskrift om forsterket smittevern i Røros». Forskriften utløper fra og med søndag den 23.05.2021 kl. 12.00, skriver kommunen i en pressemelding.

Dette gjør vi fordi Røros kun har 3 bekreftet smittede, nesten alle nærkontakter i Røros er sjekket ut av saken og fordi det er bedre oversikt over smittesituasjonen i Os kommune. Med dette håndteres smitteverntiltakene igjen av kriseledelsen i Røros under ledelse av kommunedirektøren.

Vi følger fortsatt det pågående smitteutbruddet med årvåkent blikk. Både Statsforvalteren i Trøndelag og kriseledelsen i Røros er også urolige for den generelle utviklingen i smittesituasjonen i Trøndelag og nasjonalt. Med opphevelsen av forskriften er det de nasjonale retningslinjene og regjeringens gjenåpningsplan som gjelder – også for Røros kommune. Kriseledelsen vurderer det likevel som nødvendig å opprettholde flere sterke anbefalinger om forsterket smittevern i Røros.

Sterke anbefalinger fra kriseledelsen i Røros til den 31.05.
På tross av at Norge går over på trinn 2 i gjenåpningsplanen, med lettelser i de nasjonale retningslinjene, er det viktig at innbyggere i Røros forholder seg til følgende:Unngå reiser på tvers av kommunegrenser

– Unngå reiser på tvers av kommunegrenser
– Arrangementer bør kun gjennomføres med kommunens egne innbyggere
– Bruk hjemmekontor der dette er praktisk mulig
– Ha fortsatt få nærkontakter
– Vi anbefaler alle å bruke munnbind på offentlige steder, der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre. Rådet gjelder både innbyggere og besøkende i Røros.

Skoler og barnehager
Skoler og barnehager driftes på gult nivå frem til den 01.06. Dette på tross av at det i gjenåpningsplanen fra den 27.05., åpnes for muligheten til å innføre grønt nivå etter lokale vurderinger.

Vi minner om at kommunene Tynset, Alvdal, Tolga og Os fortsatt har forskriftsfestet forsterket smittevern.

Råd om testing
For at vi sammen skal stoppe viruset er det svært viktig at vi alle tar en test – selv ved lette symptomer i luftveiene. Selv om du tenker at det er allergi eller en lett forkjølelse ber vi om at du bestiller en koronatest.

Nøkkelord

Annonse