Nea Radio

Saarnoeh amma! 12

Saavremegåetie: Elin Bransfjell jïh Morten Homnes orre saavremegåetiem goevten rïhpestægan.  Guvvie: Marit Mannfredsdotter

Jåvlebiejjieh lea joe vaaseme, jïh almetjh aalkeme jåvle-aajjide jïh goeside olkese slearodh. Orre jaepie aalkeme, jïh dejnie dovne nuepieh jïh haestemh båetieh.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Saernieh: Gåaromekuvsje, Tråante 2017, sïelteevtiedimmine kultuvrejieliemasse, gaskestallemetjåanghkoe, jaepien saemie.

Jåvlebiejjieh lea joe vaaseme, jïh almetjh aalkeme jåvle-aajjide jïh goeside olkese slearodh. Orre jaepie aalkeme, jïh dejnie dovne nuepieh jïh haestemh båetieh. Fïerhten orrejaepien gallesh sïjhtieh dej aarkebiejjiem jïh jïjtjemse bueriemdidh, jïh dle orrejaepien dåajvojde jïjtsasse nænnoestieh. Naaken kaanne ussjede snohkine jallh roevhkine orrijidh. Naaken edtjieh daamtaj "jaavoe" gyhtjelasside vaestiedidh, mearan mubpie "ijje". Manne hov sïjhtem vielie saavredh jïh vaenebe stressedh. Jïh im vïenhth manne oktegh dejnie ulmine gænnah.

Elin Bransfjell eektine sov gåetehkinie orre saavremegåetiem Plaasjesne dallegh rïhpesteminie, jïh dïhte edtja mijjem orrejaepien dåajvoejgujmie viehkiehtidh. Dïhte hååhkesje gallesh healsoen bïjre daan jaepien ussjedieh. Ij daejrieh gåessie rïhpeste, menh hååhkesje naaken ennje orrejaepien saavremedåajvojde dle mujhtieh.

Gadtsegarhkh:

Abpe tjaktjen minngemes jaepien maanah Plaassjeste Prahkeste Gadtsegarhki tjåanghkojde böötin dåeriedin. Ovmessieh darjoemh utnimh, vuesiehtimmien gaavhtan möörjeme, tjoevkes-fealadimmie jih jåvledorjemasse. Daan jaepien dovne dagkeridie tjåanghkojde maanide öörnebe, jïh voestes aejkien Plaasjen jåarhkeskuvlesne tjåanghkanibie. Tsïengelen göökteluhkievoestes biejjien tsåahka njieljie, dle aelkebe gaskebeapmojne jïh smaave tjåanghkojne. Dan mænngan guessie båata, noere nïejte Anna Linnea, gie daanthsoehtæjjese ööhpehtamme. Dïhte edtja maanide Hip-Hop daanhtsoem lïeredh.

Orre tjoejegærja:

2013 Anita Dunfjell Aagard gærjam veedti, soptsese maam Jaahkenelkien Aanna 90-jaepine radioven tjïrrh seedti. Soptsesen nomme lij Åvla, jïh gærja seamma nommem åedtjoeji. Daelie dovne tjoejegærja soptsesistie dorjesovveme. Govlebe Åvlan bijre, gie akten biejjien poestem veedtjie. Gïetine dieves plaerijste prievijste, dihte gahtja. Gosse prievide tjöönghkie, prieviem jïjtjsasse vueptieste.

Maja Marie Jåma tjoejegærjese lohkeme, jïh Gïeleaernie gærjam veedteme, eektine Noerhte-Trøøndelagen fylhkebibliotekine. Jis sïjhtede dam åestedh, dle gååvnesje Saemien Sijtesne jïh Gïelearnesne. Govhteluhkie kråvnah dan åvteste.

Nyheter: Sykurs, Tråante 2017, invitasjon til bedriftsutvikling, dialog om næringer, årets same.

Juledagene er over og folk har begynt å kaste ut gran og julenisser. Det nye året er i gang og med det kommer både muligheter og utfordringer. Hvert år har folk ønsker for seg selv og hverdagen, ønsker om forbedring, og setter med det mål for seg selv. Nyttårsforsett. Jeg for min del ønsker å trene mer og stresse mindre, og jeg tror ikke jeg er alene om nettopp det målet.

Elin Bransfjell skal, sammen med samboeren sin, åpne et nytt treningssenter på Røros, og med det hjelpe oss som har satt oss mål for trening. Hun håper at mange tenker på helsa dette året og at noen fortsatt husker sine nyttårsforsett om trening ennå da studioet vel åpner.

Gadtsegarhkh:

Hele høsten i fjor kom barn i fra Røros og Brekken til Gadtsegarhkh sine samlinger. Da hadde vi ulike aktiviteter, som for eksempel bærplukking, hodelykttur og juleverksted. Også i år arrangerer vi slike samlinger for de minste, og den første gangen møtes vi på Røros videregående. 21. januar klokken 16 begynner vi med middagsservering og samlingsstund. Deretter får vi besøk av en ung jente som heter Anna Linnea. Hun har utdannet seg til å bli danser, og hun skal lære barna å danse Hip-Hop.

Ny lydbok:

Anita Dunfjell Aagard ga i 2013 ut en bok etter fortellingen til Anna Jacobsen, som på 90-tallet ble sendt på radio. Fortellingen het Åvla, og boken fikk samme navn. Nå er det også laget lydbok av fortellingen. Da hører vi om Åvla, som en dag henter posten. Med hendene fulle av brev og aviser, faller han. Da han setter seg ned og samler sammen posten, oppdager han et brev til seg selv.

Maja Marie Jåma har lest inn lydboken, og Gïeleaernie har utgitt den i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvis dere vil kjøpe denne lydboken, er den å finne på Saemien Sijte og Gïeleaernie. Den koster 60 kr.

 

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...