Annonse
Nea Radio

Velferdsteknologi

Vil prege fremtidas helse- og omsorgssektor

FOLKEHELSEKOORDINATOR: Frode Bukkvoll i Røros Kommune

Røros Kommune er godt i gang for å ruste seg mot fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Det jobbes målbevisst med å innføre nye teknologiske løsninger for å effektivisere arbeidet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Hovedprioriteringene fremover er å legge til rette for at innbyggerne skal få være lengre i eget hjem og i bunnen der ligger det å utsette tjenestebehovet. Vi ser også at trygghet og det å motvirke ensomhet er to viktige nøkkelord, sier folkehelsekoordinator i Røros kommune, Frode Bukkvoll.

Eldrebølge

Med en eldrebølge som er ventet i 2026 – 2027 er effektivisering noe av det som man allerede nå må jobbe med. Pr i dag er det mangel på 6000 sykepleiere i Norge og dette er ikke et tall som vil bedre seg i årene som kommer.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tilrettelegging i hjem

Det er ikke bare på det nye Øverhagaen bo, - helse- og velferdssenter det vil bli tatt i bruk ny teknologi. Kommunen har allerede tatt i bruk flere løsninger for de som bor hjemme og trenger støtte fra helsetjenesten i kommunen.

- Den digitale trygghetsalarmen har allerede kommet, så den er godt på plass. I tillegg så kikkes det nå på løsninger som kan brukes i hjemmet. Blant annet kan hjemmet bli delt opp i soner. Hvis brukeren beveger seg utenfor den gitte sonen, så vil dette utløse en alarm. Dette er tenkt som sikkerhet for de nærmeste, forklarer Bukkvoll.

På plass i 2020

De teknologiske løsningene vil implementeres etterhvert som de blir utprøvd, men hovedsakelig vil mye være på plass når første byggetrinn av Øverhagaen bo, - helse- og velferdssenter er ferdig bygd i august 2020.

Annonse