ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Rehaben på nye hender

Nytt skilt må på plass ved Rørosklinikken. Foto: Per Magne Moan

Unicare tar over driften fra 1. mars.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2019 kl 18:58

Det hersket fred og fordragelighet over Rørosklinikken, eller Rehaben på Røros, som den heter i dagligtale, under tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med at Unicare tar over driften av klinikken.

Mandag ble det kjent at sentralstyret i LHL hadde vedtatt å overlate drifta til konkurrenten. Reaksjonene i både lokal presse og på sosiale medier lot ikke vente på seg. Mange mente dette var svært trist.

Fra negativ til positiv

Derfor var det kanskje litt uventet, at alle involverte parter, fra de to hovedaktørene til ansatte, ledelse og brukere, representert ved Røros LHL, var enige i at dette var svært positivt for både klinikken og Røros.

– Vi får nå en eier som vil satse på oss, sier Mary Anne Bakos, direktør ved Røroslinikken. Hun er svært godt fornøyd med at kompetansen forblir på Røros, da alle ansatte blir med videre.

Hun ble selv gjort kjent med prosessen for en drøy uke siden og det var først mandag hun informerte sine ansatte om det som hadde skjedd.

Unicare overtar ansatte og driften fra og med 1. mars 2019. Overtakelsen utgjør en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, der ansatte vil beholde sine eksisterende plikter og rettigheter i henhold til gjeldende ansettelsesavtale, herunder lønn og andre individuelt avtalte ytelser.

Beste klinikken i landet

Konsernsjef i Unicare, Tom Tidemann sier det er flere ting ved Rørosklinikken Unicare finner attraktivt. Blant annet bygningene.

– Dette er den definitivt beste rehabiliteringsenheten vi har i landet, sier han og trekker fram staben som besitter en svært høy faglig dyktighet og kompetanse.

Han sier Unicare har hatt klinikken på radaren i flere år:

Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, innrømmer at det er litt vemodig å nå forlate Røros. Han sier at strategien i LHL gjør at de satser på de store byene og satser mer mot poliklinikk og døgnrehabilitering og går mer og mer vekk fra å drifte døgnbasert rehabilitering i distriktene.

Store investeringer

Han mener LHL, opp gjennom årene, har investert over 200 millioner kroner i klinikken på Øverhagaen på Røros.

– Vi har bygd en fantastisk institusjon som gir et godt pasienttilbud og det er vi veldig stolte av, sier han og håper rørossamfunnet setter pris på dette. Jahren er godt fornøyd med at det er konkurrenten Unicare som nå tar over drifta av klinikken.

– Vi har en periode lett etter en ny driver som har både finansiell kapasitet og kompetanse til å ta dette videre.

Leder i Røros LHL, Kjell Engan er også fornøyd med at Rørosklinikken nå har fått nye drivere.

– Jeg har valgt å se på dette som noe som gir nye utfordringer, sier han og mener den nye eieren har økonomiske muskler til å utnytte lokalene til langsiktig rehabilitering langt bedre enn den tidligere eieren.

Rehabilitering i verdensklasse

I begynnelsen av august fikk Rørosklinikken fornyet sin CARF-akkreditering for tre nye år. Akkrediteringen er den høyeste anerkjennelsen en rehabiliteringsinstitusjon kan få gjennom CARF, som betyr at Rørosklinikken leverer tjenester på et høyt internasjonalt nivå, og at styringssystem, prosedyrer, ansatte, ledelse og organisasjon har kvalitetsstandarder som er svært høye i internasjonal og nasjonal sammenheng. CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg.

Gigant innen rehabilitering og spesialhelsetjenester

Unicare er en av Norges største helseforetak og leverer tjenester til stat, kommuner, bedrifter, forsikringsselskap og privatpersoner innenfor en rekke områder innenfor helse. Innenfor rehabilitering i spesialhelsetjenesten er vi i dag den største private aktøren med hele 8 rehabiliteringsvirksomheter som i hovedsak leverer tjenester for de regionale helseforetakene i form av offentlige rammeavtaler.

Nøkkelord

ANNONSE