Annonse
Nea Radio

Har fisket 210 km sik

Foto: Per Magne Moan

Sikfiskerne i Aursunden gjorde opp status.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.04.2018 kl 11:45

Annonse

I fem somre har det vært gjennomført kultiveringsfiske på Aursunden i Røros kommune. Hensikten har vært å bedre sikbestanden i sjøen. På et informasjonsmøte på Kokkvollen torsdag kveld, kunne forsker ved Norsk Institutt fo Naturforskning, NINA, Stein Ivar Johnsen, fortelle at satsingen ser ut til å ha hatt en positiv effekt.

Hovedmålet for prosjektet har vært å i løpet av denne femårsperioden ha gjenskapt Aursunden til en attraktiv innsjø for sportsfiske samt lagt grunnlaget for et aktivt næringsfiske der en god kvalitet på siken danner grunnlaget for en bærekraftig næringsdrift.

Mange på laget

Fisket har vært et samarbeid mellom Aursundsjøen fiskeforening, NINA, Røros kommune og Glommens og Laagens Brukseierforening, GLB. Sistnevnte er regulant i sjøen. Rørosfisk A/S har ledet den praktiske gjennomføringa av prosjektet og den første sesongen deltok 24 ulike fiskere i prosjektet. Antall fiskere har gått betraktelig ned de siste årene, men fangsten har gått opp.

Hva har dette gjort for sjøen?

I løpet av disse fem årene er det tatt opp 150 tonn sik. I antall er dette nesten 370 000 fisker, noe som ville strakt seg 12 mil om de ble lagt etter hverandre.

Johnsen sier fiskens K-faktor har økt, noe som betyr at fiskene er i bedre hold enn før kultiveringsarbeidet startet.

Kultiveringsfiske på Aursunden fortsetter også denne sommeren og det er ventet at de første garnene går i sjøen i midten av juni.

Hør intervju med NINA-forsker Stein Ivar Johnsen, seniorrådgiveri GLB, Trond Taugbøl og Bjørn Sandnes fra Rørosfisk her:

Nøkkelord

Annonse