ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros Høyre:

Vil ha ny runde om helårs gågate

Foto: Marit Langseth

Vil ha saken om gågate opp i kommunestyret i september.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Interpellasjon fra Røros Høyre til kommunestyremøte 25. august 2022

Kommunestyret har delegert veimyndighet i Røros Kommune til formannskapet. Dette innebærer at saker som omhandler veistenging, enveistrafikk, parkering med mer, kommer til formannskap for behandling.

Administrasjonen i kommunen legger fram sakene med en faglig vurdering og så er det opp til politikerne til å ta stilling til sakene. Her er det fult mulig å utvise skjønn, eller gå imot faglige tilrådinger. Det er selvfølgelig også mulig å komme med egne forslag knyttet til sakene; det er slik demokratiet fungerer.

VIL HA NY POLITISK BEHANDLING: Rob Veldhuis, medlem i formannskap og kommunestyrerepresentant i Røros Kommune og gruppeleder for Røros Høyre Foto: Per Magne Moan

Som politiker bør en tenke nøye gjennom et forslag før det fremmes eller en bør i hvert fall være mottagelig for motargumenter i debatten.

I sak 58/22 9. juni 2022 i formannskap ble det fremmet følgende forslag av SV sin representant «Det innføres permanent gågate i Kjerkgata mellom Rauveta og Nilsenhjørnet, hver dag gjennom hele året. Skiltes med underskilt. Ordning for beboerparkering videreføres.»

Røros Høyre sin representant har argumentert sterk imot forslaget blant annet fordi konsekvensene for næringslivet, det helhetlige trafikkbildet inkludert myke trafikanter, parkeringsutfordringer, med mer, ikke var utredet og berørte var ikke hørt.

Likevel ble for forslaget vedtatt mot blant annet Høyre sin stemme. Også Røros Parkering AS, kommunens eget parkeringsselskapet blir rammet av vedtaket, mindre parkeringsinntekter samt at en gjennomført investering i en parkeringsautomat settes i et annet lys.

Mange næringsdrivende er sterk bekymret for konsekvensene av vedtaket og har sendt over en klage.

I tillegg har Mælan Vel sendt et brev om økt trafikk i området deres. Begge klagene ble avvist av juridiske grunner, altså folkets klaging blir til sidelagt uten en real behandling. Her mener vi i Høyre at folkevalgte må ta ansvar.

Røros Høyre foreslår derfor følgende vedtak:

1. Revurdering av delegering av veimyndighet settes opp som en egen sak på sakliste i kommunestyret 22. september 2022.

2. Kommunestyret ber formannskap i Røros Kommune å se på vedtaket i sak 58/22 på nytt.

Nøkkelord

ANNONSE