ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal:

Rødt og SV spør om utsatte grupper

Interpellasjon: Rødts Espen Myhr Grandalsmo (bildet) og SVs Anja Ristad har gått sammen om en interpellasjon der de blant annet stiller spørsmål om hva som gjøres for funksjonshemmede under koronakrisen. Spørsmålene presenteres under formannskapsmøtet onsdag kveld. Foto: Anne Gundersen

Hva gjøres for å bistå utsatte grupper under koronakrisen? Det er spørsmålet Rødt og SV i Stjørdal stiller i formannskapet i kveld.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.04.2020 kl 16:28

ANNONSE
Annonse

Koronapandemien og personer med funksjonsnedsettelser:

Hvordan involveres organ og organisasjoner for og med personer med funksjonsnedsettelse i arbeidet med smitteverntiltak og det øvrige arbeidet under koronapandemien?

Får barn og unge med funksjonsnedsettelse skoletilbud på skolen når skolene er stengt?

Hvordan motvirker en ensomhet og passivitet hos personer som er avhengig av tjenester for å opprettholde meningsfylte aktiviteter og gode relasjoner?

Hvordan følges personer med funksjonsnedsettelse opp som har mistet sin jobb eller dagaktivitet, herunder vanlig jobb, jobb ved Fides og jobb i vedteltet?

Situasjonen gir store utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Hvordan sikres det nå at tjenestene til personer med funksjonsnedsettelse blir opprettholdt på lik linje med andre?

Hvordan sikrer en nødvendig og målrettet informasjon til personer og familier med innvandrerbakgrunn som også har funksjonsnedsettelse?

Hvordan sikres fysioterapi og ergoterapi for personer som er avhengig av dette for å kunne fungere godt i hverdagen?

Koronapandemien og kommunens renholdere:

Hvordan sikrer kommunen at renholdere med innvandrerbakgrunn får riktig og nødvendig informasjon om jobben de nå utfører?

Hvilken kompensasjon får renholdere som fikk inndratt sin påskeferie?

Hvilken opplæring har renholdere som for eksempel har gått fra barnehage til helse fått om smittevern m.mer?

Hvilken informasjon – ut over Innsida – får renholderne om jobbsituasjonen de nå står i?

Av

Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) og Anja Ristad (SV).

Nøkkelord

ANNONSE