ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Rigide fraværsregler skyver elevene ut av skolen!

TRØNDELAG SV vil fjerne rigide fraværsregler i de videregående skolene. Fra venstre Torgeir Strøm, Rakel S Trondal og Åsa Kjølberg Moen. Foto: Nils Heldal

- Ei mer fleksibel fraværsgrense ville sikret at også de som er ofte syke har en mulighet til å fullføre videregående med karakterer i alle fag. Sånn får vi en inkluderende fellesskole for alle, skriver Trøndelag SV.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Rigide fraværsregler skyver elevene ut av skolen!

De videregående skolene har i dag ei svært rigid fraværsgrense. Ved 10% fravær, som ikke er dokumentert som sykdom fra lege, får eleven stryk i faget. 10% fravær kan høres mye ut, men i små fag med et par timer undervisning i uka, kanskje som én dobbelttime, skal det ikke mye fravær til før maksgrensa er nådd.

I dag er sykefravær kun gyldig fravær hvis eleven har fått en sykemelding fra lege. Dette betyr at hver eneste gang en elev får migrene, mageinfeksjon eller influensa, må lege oppsøkes og eleven må betale for en sykemelding. For elever som bor på hybel, har en kronisk sykdom eller bor langtur unna legen, gir dette unødvendig mye stress og ekstrakostnader. Reglene er men på å legge en ekstra sten til byrden for dem som allerede sliter.

SV er imot fraværsgrensa som er innført i den videregående skolen. Ofte er det komplekse årsaker til at en elev har høyt fravær. Det kan handle om motivasjon, mistrivsel, psykiske problemer eller en vanskelig familiesituasjon. En rigid fraværsgrense er ikke veien å gå for å få disse elevene på skolen. I stedet trengs nærvær, motivasjon, hjelp til livsmestring og tilrettelagt undervisning i skolen. Vi ser imidlertid at det ikke er politisk flertall for å fjerne fraværsgrensa. Derfor mener SV at det er på høy tid at Trøndelag Fylkeskommune krever at reglene for egenmelding i alle fall mykes opp.

Hvis det ble mulig for foresatte eller helsesykepleier på skolen å skrive sykemelding for elevene, ville fastlegene fått mindre å gjøre og elevene ville opplevd mindre stress ved sykdom. Elever med kronisk sykdom forteller at de har fått stryk i fag, selv om fraværet er relatert til sykdom. Det blir rett og slett for mye å holde styr på med sykemeldinger og dokumentasjon av fraværsgrunn for kronisk syke elever, som har mer enn nok med å følge opp skolearbeidet.

SV mener at Trøndelag Fylkeskommune bør kreve å være første fylke ut til å prøve ut en ordning der foreldre eller helsesykepleier kan skrive sykemelding ved elevenes fravær. Vi kan ikke ha det sånn at elever stryker i fag pga sykefravær. Når elevene opplever å få stryk i ett eller flere fag, kan vegen være kort til å droppe helt ut av skolen. Ei mer fleksibel fraværsgrense ville sikret at også de som er ofte syke har en mulighet til å fullføre videregående med karakterer i alle fag. Sånn får vi en inkluderende fellesskole for alle.

Rakel S Trondal, fylkesordførerkandidat SV
Torgeir Strøm, andrekandidat
Åsa Kjølberg Moen, tredjekandidat

Nøkkelord

ANNONSE