Annonse
Nea Radio

Bank:

Rekordresultat for SpareBank 1 SMN

REKORD: Jan-Frode Janson er konsernsjef i SpareBank 1 SMN. Foto: SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 2217 millioner kroner etter skatt per tredje kvartal i år, en økning på 528 millioner fra samme periode i fjor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Rekordresultatet på 2217 millioner er altså en økning på over 500 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nå løfter banken temaet bærekraft øverst på agendaen. I følge banken, fordi det er et samfunnsansvar og fordi det skaper finansielle verdier.

- Vi ligger godt an til å nå våre økonomiske mål i 2019, og vi har lagt et solid grunnlag for at vi kan betale ut enda høyere samfunnsutbytte neste år. Regionen går veldig bra, og kombinert med godt arbeid i hele konsernet gir dette et rekordhøyt resultat, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN som nå utvider ambisjonene på vegne av konsernet.

- Skal vi lykkes like godt i årene som kommer, må bærekraft gjennomsyre virksomheten vår. Det som før gjerne handlet om kommunikasjon og ord, preger nå finansmarkedene. Bærekraftige bedrifter foretrekkes av kunder og investorer, de verdsettes høyere og får billigere tilgang på kapital. Derfor har vi i SpareBank 1 SMN løftet bærekraft øverst på vår agenda, forteller konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge som ble lagt fram i forrige uke, har banken sammen med Sentio intervjuet 700 bedrifter i regionen om bærekraft. Undersøkelsen viser at næringslivet har en positiv, men avventende holdning til temaet.

- Midtnorske bedrifter har ikke helt sett sammenhengen mellom bærekraft og finansiell verdiskaping. Samtidig tror vi det vil endres raskt. Den utviklingen skal vi bidra til, sier Jan-Frode Janson.

- Vi har kommet et stykke på vei i banken, og tidligere i høst ga anerkjente Sustainalytics oss markant høyere ESG-rating fra forrige måling i 2018. Og i forrige måned signerte vi som én av fem norske banker FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Det forplikter. Nylig utstedte vi for øvrig den første norske grønne seniorobligasjonen i Europa hvor vi øremerker cirka fem milliarder kroner til utlån rettet mot bærekraftig næringseiendom, fiskeri og havbruk, forteller Janson.

Høy vekst og stabilt tapsnivå

I løpet av årets ni første måneder har 4700 personkunder og 850 bedriftskunder valgt SpareBank 1 SMN som sin nye bankforbindelse. Utlånsveksten blant husholdningene er på 5,8 prosent og det er over den generelle markedsveksten. Dermed har banken styrket sin ledende posisjon i Midt-Norge. Utlån til næringslivskunder økte med 2,8 prosent.

Tap på utlån ble 198 millioner kroner, som er på nivå som i fjor. Tapene stammer i hovedsak fra oljerelatert virksomhet.
Næringslivet i Midt-Norge går fortsatt godt. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer SpareBank 1 SMN likevel prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men banken tror fortsatt på høy aktivitet.

- 2018 og 2019 har vært to fantastiske år for midtnorsk næringsliv med høy omsetningsvekst og gode resultat. 2020 kommer også til å bli veldig bra, men kanskje ikke like bra som de to foregående årene. Svekkede makroutsikter hjemme og ute, høyere rente og økende mangel på kvalifisert arbeidskraft tilsier det, sier Jan-Frode Janson.

# Nøkkeltall

Resultat før skatt: 2612 mill. kr (1937 mill. per tredje kvartal 2018)
Resultat: 2217 mill. kr (1689 mill.)
Egenkapitalavkastning: 16,0% (13,3%)
Tap på utlån: 198 mill. kr (196 mill.)
Ren kjernekapitaldekning: 15,1% (14,9%)
Vekst i utlån: 4,8% (7,3%)
Vekst i innskudd: 7,9% (6,1%)

Nøkkelord

Annonse