ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Rekordomsetning for Coop Oppdal

ØKER: Coop Marked og Byggmix i Ålen har stått for en god vekst i 2019. Foto: Coop Oppdal

Coop Oppdal hadde rekordomsetning for butikkene sine i 2019.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Omsetningen ble på 940 millioner kroner, en økning på 2,5 prosent.

Coop Oppdal driver 39 butikker i åtte kommuner. Omsetningen fordeler seg på 75 prosent dagligvarer i 16 butikker og 25 faghandel fordelt på 23 butikker.

– Coop Oppdal har i hovedsak konsentrert faghandlesomsetningen i Domus-sentrene i Oppdal, Tynset og Støren.
Vi er svært godt fornøyd med utviklingen, dette til tross for sterk lokal konkurranse og nettbasert handel, sier administrerende direktør Morten Erik Stulen.

- 450 medarbeidere i varierte stillingsstørrelser står på daglig for å holde god kvalitet i butikkene, sier Sulen, som også trekker fram at bedriften har stor stabilitet og kontinuitet i bemanningen og at dette er en styrke i kampen om kundene.
Med omsetningsrekord sier det seg selv at medarbeiderne som møter kunden hver dag gjør en utmerket jobb.

I Coop Oppdals markedsområde er det om lag 42 000 fastboende.

- Etter rekordåret befester vi vår markedsandel på dagligvarer som er i overkant av 50 prosent. Vi har et godt spredt butikknett i vårt markedsområde. Mange av disse butikkene er «limet» i de mindre lokalsamfunn. I overkant av 20 000 medlemmer støtter godt opp om butikkene sine, og det er viktig, sier Stulen. Med omlag 17 000 fritidsboliger i markedsområdet er også disse en viktig faktor for å opprettholde det store og varierte butikknettet vi har.

På slutten av fjoråret ble det besluttet å starte med utbygging og renovering av Domus Oppdal.

- Det er 40 år siden senteret ble åpnet, og tida er moden for å ta et løft. Senteret utvides med om lag 2 000 nye kvadratmeter og flere nye aktører blir å finne i senteret. Med den positive utviklingen vi har hatt over lengre tid ser vi lyst på fremtiden, sier Stulen.

Nøkkelord

ANNONSE