ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kulturminnefondet:

Rekordmange søknader

Foto: Tom Gustavsen

Søknadsmengden så langt i 2021 er fordoblet i forhold til tidligere år, og slår alle rekorder.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er uvanlig stor aktivitet hos Kulturminnefondet nå på starten av året.

Søknadsmengden er fordoblet, noe som viser at interessen for å ta vare på kulturminner er stor over hele landet.

– Det har vært voksende søknadsmengde i mange år, men interessen hittil i 2021 slår alle tidligere rekorder, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet på deres hjemmesider.

Dekker kun 25 % av søknadsmengden

Kulturminnefondet anbefaler alle som vil sette i stand et kulturmiljø å søke om støtte.

Kulturminnefondets økonomiske ramme bevilget over statsbudsjettet har vokst fra ca. 55 millioner i 2013 til 119 millioner i 2021.

Det forventes at søknadsveksten i 2021 vil fortsette, og midlene er nok til å dekke rundt 25 prosent av etterspørselen.

Gode søknader

Bjørgen forteller at det kommer inn mange gode søknader, noe som gjør det til en stor utfordring for styret i Kulturminnefondet å bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte.

Kullturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

– Det er leit om noen søkere vil bli skuffet når de får avslag, men søknadsmengden viser den store interessen som finnes for å sette i stand historiske bygg, både på bygda og i byene. De økonomiske rammene til Kulturminnefondet er og blir den største utfordringen, sier Bjørgen.

Redusert økonomisk ramme i 2021

Kulturminnefondets økonomiske ramme ble redusert med 10 millioner kroner som følge av statsbudsjettet for 2021. Samtidig har søknadsmengden aldri vært større, og interessen for å ta vare på kulturminner er høyere enn noen gang tidligere.

Avgjørende støtte

– Våre brukerundersøkelser viser at 80 prosent som har fått støtte fra Kulturminnefondet sier at støtten har vært helt avgjørende for at de har gått i gang med sine prosjekter, i stedet for å la kulturminnet fortsatt forfalle, sier Bjørgen.

Kulturminnefondet har støttet over 6.000 prosjekter fra Nordkapp til Lindesnes i løpet av de 17 årene som lavterskelordningen har eksistert.

ANNONSE