Annonse
Nea Radio

Reindriftsloven endres

ENDRINGER: Regjeringen har fremmet en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i §§ 18 og 33 i reindriftsloven. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen fremmet onsdag en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i reindriftsloven.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I proposisjonen foreslås det at de enkelte siidaandelers reintall skal gjøres tilgjengelig internt i næringa. I dag har ikke reineierne umiddelbar tilgang til slike opplysninger, og formålet med endringa er å gi bedre forutsigbarhet og trygghet i driften ved at reineierne får mer pålitelig kunnskap om reintallene internt.

Obligatorisk individmerking av rein.

- I dag merkes reinen bare med det tradisjonelle merket med øresnitt. Formålet med obligatorisk individmerking er enklere kontroll, og å oppnå praktiske og driftsmessige gevinster i den daglige driften, heter det i ei pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.
Både når det gjelder tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking, forutsettes det utarbeidet forskrifter som skal regulere nærmere hvordan gjennomføringen skal skje.
Lovendringsforslagene vil etter Landbruks- og matdepartementets syn være viktig i arbeidet med å styrke bærekraften i reindriften og dermed gi et styrket grunnlag for livskraftige reindriftssamfunn.

Formålsparagrafen

I stortingsmeldingen og høringsnotatet som ble sendt på høring var det også et forslag om endring av formålsparagrafen, som innebar at økologisk bærekraft skulle prioriteres. I dag er økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft likestilt. Regjeringen er kommet til at man skal utsette dette spørsmålet til de tre bærekraftmålene økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft er gjennomgått og vurdert noe nærmere.

I høringsnotatet var det videre et forslag om endring av reindriftsloven § 71 om oppnevning av Reindriftsstyret. Formålet med en slik endring var å sikre et fulltallig reindriftsstyre, dersom Sametinget ikke oppnevnte sine tre av de i alt syv medlemmene til styret. På bakgrunn av den kontakten som har vært med Sametinget i det siste, kan det legges til grunn at en slik lovendring nå ikke er nødvendig, skriver departementet i pressemeldinga.

Nøkkelord