ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Redusert ledighet i Trøndelag siste uke

Nav Foto: Ola Bjerken

I sum er det 174 færre arbeidssøkere denne uken, sammenlignet med forrige uke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 21.10.2020 kl 09:21

ANNONSE
Annonse

Mens antallet helt ledige har gått ned med ni personer, er det en nedgang på 174 delvis ledige. Samtidig har antallet i tiltak økt med ni personer.

Totalt er det nå 6 506 helt ledige i Trøndelag, mens 828 er i tiltak. Dette gir til sammen en bruttoledighet på 2,9 prosent. I tillegg er 5 638 personer delvis ledige, som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er fortsatt flest helt og delvis ledige innenfor reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid. Innenfor yrkesgruppene bygg- og anlegg er det en økning på 30 flere helt ledige, det er også en økning innenfor serviceyrker og annet arbeid, samt helse, pleie og omsorg, med henholdsvis 17 og 16 flere ledige. Yrkesgruppene med størst nedgang i antall helt ledige er barne- og ungdomsarbeid (20 færre) og ledere (13 færre).

Blant de helt ledige er 19 prosent permitterte, mens 39,6 prosent av de delvis ledige er permitterte. Til sammen er det 3 479 permitterte, som er138 færre enn forrige uke.

Den siste uken er det registrert 415 nye arbeidssøkere, noe som er en økning fra uken før da antallet nye arbeidssøkere var 356.

Nøkkelord

ANNONSE