ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Forebygger mer drastiske tiltak:

– Reduserer åpningstiden i barnehager

Barnehagene sliter: Oppvekstsjef i Røros, Marit Trollerud, begrenser åpningstidene i barnehagene i kommunen. I første omgang fram til lille julaften. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Oppvekstsjefen i Røros tar grep for å redde en presset barnehagesektor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Barnehagene i Røros sliter med stort sykefravær. I tillegg er det vanskelig å få tak i vikarer.

Marit Trollerud, er oppvekstsjef i kommunen og forteller at for å få kabalen til å gå opp, har de måttet forkorte åpningstiden.

– Vi startet å redusere åpningstiden i forrige uke, og da i kun en av barnehagene.

Hun understreker at dette er gjort i samråd med verneombud og forklarer at tiltaket har en lang foranledning.

– Vi har stått i pandemi i lang tid. Nå som vi er i full gjenåpning er vi anbefalt å være hjemme om vi er syke, i tillegg til testing og alle andre forholdsregler.

Hun forteller at en nå har kommet til et punkt der vikarene også er syke.

– Da er det bare en løsning, og det er å korte ned på åpningstiden.

Trollerud sier at barnehagen kun har fått støtte fra foreldre og foresatte, på tross av at dette også gjør det mer vanskelig for foreldre å få kabalen til å gå opp.

– Riktig nok rammes til nå kun en barnehage, men vi har bare fått støtte.

Hun sier videre at den forkortede åpningstiden er et forebyggende tiltak mot enda mer drastiske scenarier.

– I verste fall må vi stenge helt fordi vi ikke har folk og det blir enda verre for både barn og foreldre.

Marit Trollerud har vært i kontakt med både statsforvalter og andre barnehager. Alt tyder på at bemanning i barnehager er en nasjonal utfordring akkurat nå.

– Derfor innfører vi nå dette på alle de fem kommunale barnehagene i kommunen, og i første omgang til lille julaften, sier Trollerud, som ikke kan få skrytt nok av de som jobber i barnehagene.

– Vi har pliktoppfyllende og ærekjære ansatte. Alle strekker strikken ekstra langt for å kunne gi dette tilbudet til barna. Det sliter på samvittigheten når de føler at de ikke strekker til, sier Trollerud.

– Jeg tar av meg hatten for innsatsen til både de ansatte og lederne.

ANNONSE