ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Radikal og rettferdig klimapolitikk

Didrik Sollihaug og Morten Harper. Foto: Stjørdal SV

- Det går for tregt med sittende Stjørdals-ordfører Ivar Vigdenes og kompani i kampen mot klimakrisen, skriver Didrik Sollihaug, leder i Stjørdal SU og Morten Harper, førstekandidat for SV i Stjørdal.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 09:46

ANNONSE
Annonse

Denne uken streiker mange ungdommer for klimaet – og de krever at politikerne gjør noe med klimakrisen. Forskerne varsler at vi har dårligere tid enn mange har trodd. I Brasil ser vi en katastrofe utfolde seg. Brannene i Amazonas er et umistelig tap av naturmangfold, fører til store klimagassutslipp og bidrar derfor til at klimakrisen i hele verden blir større. Selv om dette skjer langt unna, så blir det enda viktigere med radikale kutt i klimagassutslipp her hjemme – også på kommunalt nivå. For til syvende og sist: Alle utslipp teller.

Det går for tregt med sittende ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, og kompani i klimasaken. Folk i Trøndelag ønsker en mer radikal klimapolitikk. SV har denne politikken og vil stille konkrete krav etter valget. Vi vil ha en politikk som faktisk kutter utslipp, og som er sosialt rettferdig. De med mye penger skal ikke kunne kjøpe seg fri fra klimatiltak.

Stjørdal SV og SU vil ha forpliktende mål for den kommende kommunestyreperioden. Vi må begynne nå om vi skal nå målene i 2030 og 2050. For å klare det må vi ha et klimabudsjett, med tydelige forventninger til alle delene av kommunen for å få fram hvor alle kan bidra. Vi må budsjettere med klimagassutslipp som vi budsjetterer med penger, og i alle saker må vi vurdere hvordan klimaet påvirkes.

Så må vi iverksette konkrete tiltak. Vi skal installere solceller på rådhustaket og utnytte solenergien på flest mulig skoler, barnehager og andre kommunale bygg. Vi vil erstatte fossile maskiner i kommunen med nullutslippskjøretøy. Nye kommunale bygg skal være plusshus, det vil si at de leverer mer energi enn de selv forbruker, og eksisterende bygg oppgraderes for å redusere energiforbruket.

Vi skal satse på bedre lokalbuss og få fortgang i utbygging av sykkelveier slik at flere går, sykler og tar mer kollektivtrafikk. Matsvinnet må kuttes, og kommunen bruke innkjøpsmakta til å kreve klimavennlige varer og tjenester når det skal bestilles. Det er på tide at miljø teller mest. For framtid – ikke forurensning!

Didrik Sollihaug
Leder i Stjørdal SU (Sosialistisk Ungdom) og listekandidat

Morten Harper
Førstekandidat for SV i Stjørdal

Nøkkelord

ANNONSE