Annonse
Nea Radio

Råd til kommuner med presset kapasitet på grunn av økt smitte

Korona Foto: Unsplash

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er kjent med at mange kommuner opplever stort press grunnet økt smitte. Derfor kommer de nå med praktiske råd om håndtering av det nye opplegget med testing i skolene, om håndtering av økt smittespredning i kommunene og om prioriteringer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre er vaksinert med to doser. Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen 4-6 uker.

FHi og Helsedirektoratet viser til at kommunene har et bredt sett av tiltak som kan iverksettes dersom det vurderes nødvendig og forholdsmessig etter en helhetlig vurdering av det lokale risikobildet.

Dersom det oppstår kapasitetsutfordringer, anbefaler de at oppgavene prioriteres slik:

1. Vaksinasjon
2. Testing
3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
4. Smittesporing av øvrige nærkontakter

Nøkkelord

Annonse