ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Høyreregjeringen skroter SIO-prosjektet i budsjettforslaget:

– Politisk drittpakke

Brutalt kutt: Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener den nylig avgåtte høyreregjeringen etterlater seg en politisk bombe når de ønsker å skrote SIO-midlene. Foto: Anne Gundersen

– Utspekulert, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, om forslaget som om det blir stående, betyr et tap på 60 millioner kroner for kommunen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 26.10.2021 kl 13:06

ANNONSE
Annonse

Vigdenes har sendt et brev til nyinnsatt helseminister, Ingvild Kjerkol.

– Vi ber om et møte der vi vil redegjøre for de dramatiske konsekvensene kuttet vil få for oss som forsøkskommuner innen finansieringen av helse og omsorgstjenestene.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslås ordningen avviklet fra 1. januar 2022 og Vigdenes forklarer at konsekvensene for kommunen er et tap på 60 millioner kroner.

– Dette beløpet fordeler seg på 40 millioner av investeringskostnader som blir skjøvet over på kommunen. Dette betyr 30 år med nedbetaling renter og avdrag på et investeringsbeløp vi trodde vi hadde en trygg samarbeidsavtale på, nemlig med staten. I tillegg 20 millioner i driftskostnader, som og det utgjør 30 årsverk for oss.

I tillegg til det økonomiske tapet, mener Vigdenes at statens troverdighet som samarbeidspartner for kommunene svekkes når det gjelder prøveprosjekt i framtiden.

Ordføreren bekrefter at ordningen var et prøveprosjekt som som bare skulle gå til 2023.

– Men tapet det ene året medfører får altså dramatiske konsekvenser for oss. Vi har planlagt ut fra at staten holder de avtalene en har inngått.

Drittpakke

Vigdenes reagerer på at Høyreregjeringen kaster dette prosjektet på vei ut av regjeringskvartalet.

– De vet at de overlater til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som begge har vært i mot denne forsøksordningen på nasjonalt nivå, å lete fram penger til en ordning de egentlig har vært imot.

Dette er utspekulert, mener Vigdenes, som håper den nye regjeringen tar med seg innspillene fra de 11 kommunene som blir rammet.

– Det er flere snubletråer i budsjettforslaget som den nye regjeringen må finne utav. Men jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner styringsgenene og klarer å nøste opp i dette som jeg har kalt en politisk drittpakke. Dette handler ikke bare om å finne penger, men også om statens og den nye regjeringens troverdighet, tordner stjørdals-ordføreren.

Han skjønner at det er vanskelig, det mener han den forrige regjeringen har sørget for.

– Men dette må ordnes opp i, fordi konsekvensene blir dramatiske. Dette er et politisk spill og vi kan ikke finne oss i å bli offer for dette.

Hør intervjuet med Ivar Vigdenes i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE