ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Saksbehandlingsfeil

Politikerne måtte velge nytt fjellstyre i Ålen

Kommunestyret i Holtålen 2019 Foto: Per Magne Moan

På grunn av flere klager om saksbehandlingsfeil, måtte kommunestyret i Holtålen velge nytt fjellstyre i Ålen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2019 kl 19:04

ANNONSE
Annonse

Etter at nye fjellstyrer ble valgt på kommunestyremøtet i Holtålen 21. november, kom det klager på valg av Ålen fjellstyre.

Klagerne, som er Ålen Bondelag, Ålen sau & geit, Ålen beitelag og Eide bonde- og småbrukerlag, påpeker flere forhold, men det som er ulovlig er at fjellstyret mangler en bruksberettiget i henhold til Fjellovens § 3.

Loven sier at det skal være minst to medlemmer med personlig varamedlemmer som er valgt blant dem som har rett allmenningsbruk som jordbrukere.

I novembermøtet ble det også for første gang valgt inn medlemmer fra reindriftsnæringa. Ålen sau & geit skriver i sin klage at de ikke har noen motforestillinger til dette så lenge det ikke går ut over de to representantene jordbruket skal ha.

– Selv om det ikke har kommet klage, er det også tilsvarende problematikk knyttet til et varamedlem i Haltdalen fjellstyre, skriver rådmannen i sin innstilling til saken.

Arbeiderpartiets Tove Hegseth var ikke til stedet på forrige møte og tok ordet under behandlingen.

Hun mente det ikke var rett at formannskapet og kommunestyret får presentert medlemmene som skal velges så tett innpå møtet.

– Disse navnene synes jeg burde ligge ute offentlig sammen med resten av sakspapirene. Slik valget blir gjort kan det virke som om navnene skal holdes hemmelig inntil valget blir gjort, sa hun og mente det heller ikke er heldig at hele fem nye medlemmer skal velges, med tanke på fjellstyrets kontinuitet.

Ordføreren, som selv har vært en del av valgkomiteen, innrømmet at representanten Hegseth hadde rett i at det ikke var lagt ved navn på kandidatene i sakspapirene.

– Det skyldes at mye av dette ikke var klart da sakspapirene ble sendt ut, sa han.

Ordføreren kom med forslag til et nytt punkt to, men han trakk forslaget senere i debatten.

Derfor var det kun innstillingen det ble votert over, og de nye fjellstyrene i Ålen og Haltdalen består da av:

Ålen:

Bjørg Helene Skjerdingstad (leder)
Steinar Tronsethås (nestleder)
Jon Vårhus
Jon Holden
Inge Even Danielsen

Vara:

Rolf Tore Trønnes
Kari Paula Lundereng
Elin Grønli
Tone Trygstad Bakås
Norbjørn Bransfjell

Haltdalen:

Vidar Aune (leder)
Olav Trondsaune (nestleder)
Mari Bollingmo
Bente Volden
Arne Inge Sesseng Nordfjell

Vara

Bjørn Rønning
Ole Roger Gundersen
Åge Bergan
Stine Mari Storrø
Jo Sindre Moen
Paul Fjellheim

ANNONSE