Annonse
Nea Radio

Femundsveien:

- Pinlig lav standard på sommeren

Bjørn Salvesen: - Standarden på veien oppleves som dårlig året rundt, men særlig om sommeren oppleves standarden som pinlig lav. Foto: Per Magne Moan.

Bjørn Salvesen (Uavhengig) sier at han skal ta opp spørsmålet med den dårlige standarden på Femundsveien i Fylkestinget i møtet den 20. oktober.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 05.10.2021 kl 12:35

Annonse

- Standarden på veien oppleves som dårlig året rundt, men særlig om sommeren oppleves standarden som pinlig lav. Vil fylkesordførere karakterisere tilstanden på den grusbelagte strekningen som tilfredsstillende? Hvis svaret er nei, er det planer om bedre vedlikehold i 2022? Spør Salvesen i innlegget som skal besvares av Fylkesordfører Tore O. Sandvik i møtet 20. oktober.

Salvesen ønsker også en trafikktelling for å sjekke om trafikkmengden er så stor at det forsvarer asfaltering av veien.

- Vil fylkesordføreren ta et initiativ til en trafikktelling sommerstid for å få kunnskap om trafikkmengden er så stor at hele eller deler strekningen bør asfalteres? Spør Salvesen videre.

Utfordrende standard

Fylkesvei 532 «Femundsveien» er på totalt 34 km. Den første asfalterte delen på 13 km er i stort sett god stand til tross for en del sprekker i asfalten. Men de siste 21 km med grusdekke har delvis en svært utfordrende standard, sier Salvesen.

- I et avisintervju i sommer etter å ha kjørt veien karakteriserte jeg 1/3 av denne grusstrekningen som «grei», 1/3 som «ganske dårlig» og 1/3 som «rett og slett ræva». Veien har deler med store hull og til dels ekstreme utslag av vaskebrett, og hastigheten må stadig reduseres kraftig. Det oppleves også krevende å møte biler på deler av strekningen på grunn av veiens beskaffenhet i tillegg til at det er blitt benyttet grov grus til vedlikeholdet som medfører lett sleng på bilen. Brukere av veien melder om stor slitasje på sine biler, og glasskader grunnet steinsprut fra møtende biler, sier han.

Støvplager

Kortere deler av grustrekningen er asfaltert når veien går gjennom dyrkamark,og det er positivt for utfordringene med støv. Men fremdeles er støvplagen til stede for noen grunneiere, og i særdeleshet i området rundt Hådalen kapell, sier Salvesen.

- Det legges ned et stort antall dugnadstimer i området rundt Hådalen kapell for å holde området i orden. Men arbeidet oppleves som delvis bortkastet på grunn av støvet fra fylkesveien som er til stor sjenanse for den lille gravplassen og selve kirkebygget, sier han.

Salvesen sier at man må også i de tørre periodene ha en svært lang avstand til bilen foran for å få forsvarlig sikt gjennom støvet.

- Det har i sommer blitt brukt produktet Dustex for å binde støvet, men det ser ut til å ha hatt en svært kortvarig effekt. Syklister bruker for øvrig ugjerne veien på grunn av alle de nevnte utfordringene. Det er synd da det er svært flott natur og gode både fiske- og bademuligheter underveis, avslutter han innlegget til Fylkestinget.

Nøkkelord

Annonse