Annonse
Nea Radio

Vedtok budsjett:

Penger til skole, barnehager og trygghetsalarmer for eldre

Se video fra behandlinga

Det første budsjettmøtet på dagtid gikk bra og var ferdig på et mer komfortabelt tidspunkt enn man er vant med fra tidligere år. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Etter en lang debatt og mange endrings og verbalforslag landet endelig kommunestyret på Røros et budsjett for neste år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Det var et bra møte med en god debatt som fikk frem de forskjellige prioriteringene partiene mellom og så fikk vi landet et endelig budsjett for neste år, og det er jo bra, sier Elgaaen til Nea Radio.

Ordfører Christian Elgaaen sitt SV og AP lanserte felles endringsforslag som fikk flertall. Penger til skole, sommeråpne barnehager og reduserte egenandeler for trygghetsalarmer var noen av endringsforslagene de fikk gjennom.

- Vi kjenner at det politiske handlingsrommet blir mindre og mindre for hvert år, og det var jo ikke så veldig mye penger vi flyttet på når vi sammenligner med hele budsjettet, sier han.

Hele det kommunale budsjettet er på cirka 550 millioner kroner. I møtet i dag ble 345 000 kroner omdisponert. Budsjettprosessen går gjennom hele året og Elgaaen sier at de har gitt sterke signaler på hvilke områder som har vært viktige fra politisk hold.

- Vi ønsket å øke rammene til skole og oppvekst fordi vi mener at det er viktig at vi oppnår normen om lærertetthet på alle skolene våre og det opplever jeg at et samlet kommunestyre er opptatt av, sier han.

Hør intervjuet med Elgaaen her:

Se opptak fra behandlinga her:

Nøkkelord