ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu oppretter eget barnevern:

– På tide å sette ned foten

For og imot: Åsmund Sjøberg (SV) stemte for at Selbu oppretter eget barnevern, mens Eline Stene (SP) stemte mot. Foto: Anne Gundersen

Værnesregionen har hatt mange år og mange muligheter til å levere, mener Selbu SVs Åsmund Sjøberg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Flertallet av kommunestyret i Selbu er ikke fornøyd med dagens ordning for barnevernet.

Det er Stjørdal som er vertskommune for samarbeidet, og i følge 17 av representantene er ikke dagens tilbud tilstrekkelig for de barna som trenger ekstra hjelp.

Under kommunestyret ble prosjektet Sammen i Selbu presentert, og flertallet mente at det fokuset på nærhet til brukeren som ble presentert der, ville gi et godt grunnlag for å stå alene i arbeidet for barns beste.

Et motargument var at kommunen etter all sannsynlighet ville ha kun et år på seg for å stable en egen barnevernstjeneste på beina.

– Vi har allerede stort sykefravær og problemer med å rekruttere. Dette hastverket vil ikke gjøre det lettere å drifte barnevernet i Selbu, mener Senterpartiets Eline Stene.

– Fokuset i Stjørdal handler om å spare penger, menter derimot SVs Åsmund Sjøberg.

– Værnesregionen har hatt så mange muligheter i så mange år, uten at de har vist hverken vilje eller evne til å gi oss gode tjenester innen barnevern. Nå er det på tide å sette ned foten.

Nøkkelord

ANNONSE