ANNONSE
Annonse
Nea Radio

NAV Trøndelag:

Over 3 000 færre arbeidssøkere i juli

NAV: Arbeidsledigheten synker i Trøndelag. Foto: Arkiv

30 prosent nedgang i delvis arbeidsledige i Trøndelag fra juni til juli.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ved utgangen av juli er det 9 638 helt ledige i Trøndelag. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en liten økning på 215 personer fra juni i år og nær en dobling fra samme måned i fjor.

— Etter en dramatisk høy arbeidsledighet på 9,6 prosent i mars i år, er det gledelig å se at ledigheten fortsetter å synke i Trøndelag. Men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv, sier fungerende direktør i NAV Trøndelag, May Beate Haugan.

Færre delvis ledige

Antall delvis ledige har hatt en kraftig nedgang den siste måneden, ned 3 284 fra juni. 6 511 personer er nå registrert som delvis ledige. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli og noen har gått tilbake i full jobb. 7 618 av arbeidssøkerne er registrert som permitterte (3,1 prosent).

— Det rapporteres om høy aktivitet innen reiseliv og handel nå i sommer, nå som de aller fleste av oss ferierer i eget land, til og med eget fylke. Mange av de som har vært permittert i andre kvartal, har nå gått tilbake i full stilling. Det er svært positivt for arbeidsmarkedet i Trøndelag, sier Haugan.

— Samtidig vet vi at flere større hotellkjeder har vært nødt til å si opp noen av sine ansatte, så krisen i reiselivet er langt ifra over, legger Haugan til.

Usikker framtid

Videre utvikling i arbeidsmarkedet er avhengig av smittesituasjonen.

— Med en gradvis gjenåpning av samfunnet, reiser til utlandet nå i sommer og at folk i varierende grad tar hensyn til smittevernet, kan gi store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vi følger derfor spent med på utviklingen og håper at den positive trenden med stadig færre arbeidsledige de siste månedene, fortsetter også utover høsten, sier Haugan.

Reiseliv rammet hardt

Det er fortsatt yrkesgruppene innenfor reiseliv og transport som har det høyeste antallet helt ledige med 1 457 personer, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 1 139 personer. Innenfor begge yrkesgruppene har det vært en nedgang i både i antall helt og delvis ledige i sommer. Ledigheten synker mest innenfor reiseliv og transport med en nedgang på 220 helt ledige og 444 delvis ledige siden juni. Innenfor butikk- og salgsarbeid er det en nedgang på 607 helt og delvis ledige fra juni.

Færre unge ledige

Det er flest ledige i aldersgruppen 30-39 år, både blant kvinner og menn. Som andel av arbeidsstyrken finner vi den høyeste ledigheten blant menn i alderen 20-24 år, med 5,7 prosent. Lavest andel finner vi blant kvinner under 20 år og fra 60 år og over (2,3 prosent).

Antall helt ledige under 30 år fortsetter å synke og er redusert med 206 personer siden utgangen av juni. Det innebærer at 4,7 prosent av arbeidsstyrken under 30 år er helt uten jobb, mot 5,1 prosent i juni.

— Vi ser nå at ledigheten går ned for de under 30 år, mens den øker i aldersgruppene over. Dette kan forklares med at mange under 30 år jobber i de mest koronautsatte næringene, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant, hvor det har vært høyere aktivitet i sommer, sier Haugan.

Kommuneoversikt

Det er fortsatt kommunene Meråker, Stjørdal og Verdal som har den høyeste ledigheten i fylket. Alle med ledighet over fem prosent. Tydal har den laveste ledigheten med 1,2 prosent, fulgt av Rindal og Lierne, begge med 2,3 prosent ledige.

Trondheim 4,2 prosent

Steinkjer 4,2 prosent

Stjørdal 5,3 prosent

Verdal 5,1 prosent

Levanger 3,6 prosent

Namsos 2,8 prosent

Orkland 3,3 prosent

Melhus 3,9 prosent

Nøkkelord

ANNONSE