ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Over 1100 nye arbeidssøkere i Trøndelag siste uke

LEDIGHET: Røros og Oppdal har nå fylkets høyeste ledighet. Foto: Marit Langseth

Tirsdag 7. april teller antall registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 34 426 personer. Dette er 1 168 flere enn for ei uke siden. Oppdal og Røros har høyest ledighet, Leka og Tydal lavest.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.04.2020 kl 19:48

ANNONSE
Annonse

Av alle arbeidssøkerne oppgir 22 776 oppgir at de er helt ledige, mens 10 858 er delvis ledige. 892 er på tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 9,7 prosent. Til sammenligning viste

Forrige ukes opptelling at 23 710 var helt ledige, og 8 595 var delvis ledige. 953 var på tiltak. Bruttoledigheten var da på 10 prosent.

Antallet helt ledige og personer i tiltak har altså falt, mens antallet delvis ledige har økt. Forklaringen på dette er at ved registrering får arbeidssøkerne status som helt ledig. Når de etter to uker skal sende meldekort, må de oppgi om de har jobbet eller ikke i perioden. Flere av de nye ledige har nå begynt å sende meldekort, og med det får NAV opplysninger om hvem som har jobbet noe og dermed skal ha status som delvis ledig.

Flest ledige innenfor reiseliv og transport

– Antallet helt ledige har gått ned i omtrent alle bransjer, og det er naturligvis positivt. Og vi vet at noen av de som har vært i tiltak har blitt ansatt, som følge av koronasituasjonen. Men totalt sett har antallet arbeidssøkere økt siste uke, og innenfor reiseliv og transport og serviceyrkene er det nå flere helt ledige, sier direktør i Nav Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Totalt er det nå 4 035 helt ledige innenfor reiseliv og transport, som er den bransjen med flest ledige. Dette er 129 flere enn for en uke siden. Deretter følger butikk og salg, og serviceyrkene, med henholdsvis 3 619 og 3 018 helt ledige. Innenfor butikk og salg er antallet helt ledige redusert med 592 siden sist uke, mens serviceyrkene har fått 232 flere i samme periode.

Unge hardest rammet

Målt som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant ungdom mellom 20-24 år. Blant kvinner i denne aldersgruppen er ledigheten nå på 16,7 prosent mens den blant menn er 14,4 prosent. Ledigheten er lavest blant personer over 50 år.

Oppdal og Røros har den høyeste ledigheten med henholdsvis 12,2 og 12 prosent helt ledige. Lavest ligger Leka med 3,6 prosent og Tydal med 4,3 prosent.

Værnesregionen

Stjørdal 11,3 prosent
Meråker 11,8 prosent
Frosta 11,3 prosent
Selbu 7,6 prosent
Tydal 4,3 prosent

TYDAL og Leka har fylkets laveste ledighet. Foto: Andreas Reitan

ANNONSE