Annonse
Nea Radio

Koronatillskudd:

– Ordningen krever redelighet

Tillit: Leder for Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus, mener at tilskuddene i forbindelse med koronapandemien er basert på redelighet og gjensidig tillit. Foto: Anne Gundersen/Arkiv

– Tilskuddsordningene er basert på redelighet og gjensidig tillit, sier leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Jon Uthus er leder for Næringsforeningen i Værnesregionen og er også styreleder for Blues in Hell. Han presiserer at han ikke kjenner til enkelttilfeller der tilskuddsordningene under koronapandemien har blitt misbrukt, verken i næringslivet eller innen kultursektoren.

– Men jeg syntes rent prinsipielt at må det ligge redelighet til grunn for slike søknader. Dette er basert på gjensidig tillit mellom tilskuddsbevilger og den som søker tilskuddet. Men det er dessverre bestandig noen som blir fristet, kanskje særlig når ordningene er av et slikt omfang.

Lett å bomme

Uthus mener at det kan være lett å trå feil i den situasjonen man er i nå.

– Kanskje tror man at man har krav på støtte og søker penger uten å være klar over at man ikke er berettiget. Det samme gjelder på saksbehandlingssiden. Det er forståelig at det kan oppstå feil, den enorme søknadsmengden tatt i betraktning, mener han.

– Men i de tilfellene det viser seg at en bevisst har omgått regelverk for å urettmessig få tilskudd, så er ikke det greit. Særlig med tanke på de mange som trenger og har krav på tilskudd.

Permitteringsjuks

Også når det gjelder hvordan permitteringer kan bli misbrukt, verserer det ryter i kjølvannet av pandemien. Dette kan for eksempel dreie seg om at arbeidstakere blir permitterte, men må jobbe likevel og at arbeidsgiver dermed sparer inn på lønnsutgiftene.

Uthus understreker at næringslivet i all hovedsak forholder seg til de gjeldende reglene for permittering.

– Men dersom det finnes tilfeller der reglementet blir brutt, så er det ikke bra. Det er også straffbart. Vi har et godt permitteringsreglement. Det betinger at de permitterte får dagpenger på et rettmessig grunnlag.

Han legger til at reglene kan være kompliserte å sette seg inn i.

– Men det er en plikt arbeidsgiver har.

Oppvask

Uthus antar det vil komme et ettersyn på utbetalingene av tilskudd i tida etter pandemien.

– Derfor er det bra at media tar tak i saker som omhandler juks på dette området. Media har et ansvar når det gjelder å rulle opp saker som bør fram i sakens lys. Når sakene rulles opp blir også myndighetene mer opplyste på det som kan ha skjedd, mener Uthus.

– Dermed vil myndighetene ha et bedre grunnlag for å foreta det ettersynet en må forvente etter at denne perioden har lagt seg.

Nøkkelord

Annonse