ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Opphever vedtak om vindmølle-nei på Frøya

Opphevet nei: På bakgrunn av en klage fra TrønderEnergi, har fylkesmannen opphevet Frøya kommunes vedtak om å stanse utbyggingen av vindkraftanlegget. 30 vindkraftanlegg skal bygges i Norge de neste årene. Bildet er fra Sørmarkfjellet i Flatanger hvor det skal settes opp 31 vindturbiner. Foto: KJARTAN TRANA

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om å stanse utbyggingen av vindkraftanlegget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i Frøya kommune i midten av april, stemte flertallet for å stanse TrønderEnergis utbygging av det planlagte vindkraftanlegget. Spørsmålet gjaldt hvorvidt TrønderEnergi faktisk hadde startet utbyggingen av vindkraftanlegget før fristen som var gitt i en dispensasjon var utgått. Flertallet av politikerne mente at TrønderEnergi ikke hadde igangsatt byggearbeidet innen fristen, og at dispensasjonen dermed ikke lenger var gyldig.

Klagde på vedtaket

Trønderenergi klagde på kommunens vedtak og klagen er nå behandlet av Fylkesmannen i Trøndelag. TrønderEnergi har fått medhold i sin påstand om at de var i gang med byggearbeidet før fristens utløp, men at demonstranter hindret dem i å utføre arbeidet. Fylkesmannen har dermed kommet fram til at kommunestyrets vedtak om stans i utbyggingen oppheves.

-Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag.

I mars 2016 ga Frøya kommune Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. Etter dette ville ikke dispensasjonen lenger være gyldig.

Nøkkelord

ANNONSE