Annonse
Nea Radio

- Oppgrader vannkraftverkene

Foto: Rødt

- Rødt vil i Fylkestinget ta initiativ til at fylkeskommunen lager en plan for at dette potensialet faktisk hentes ut her i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 00:02

Annonse

Forskere i programmet HydroCen på NTNU har funnet at det er svært mye å hente på å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Mange av kraftverkene i dag er av gammeldags teknologi. Vi har for lengst har skiftet ut bussene fra 60-tallet, og det er på høy tid at vi skifter turbinene fra samme tidsrom eller eldre. Rødt vil i Fylkestinget ta initiativ til at fylkeskommunen lager en plan for at dette potensialet faktisk hentes ut her i Trøndelag. Oppgradering av vannkraft er et svært godt alternativ til naturødeleggende vindkraft, men det er et stort problem at sistnevnte gis bedre rammebetingelser enn førstnevnte.

I Trøndelag renner det mye vann og en god del av dette vannet er ledet gjennom en turbin. Namsenvassdraget er for eksempel sterkt regulert med mange kraftverk. Her oppgraderer NTE allerede oppgraderer Nedre Fiskumfoss. Det er også potensiale å hente i å effektivisere Aunfoss og andre kraftverk i Namsen. Statkraft har foretatt en oppgradering av Leirfoss kraftverk og både Svean, Løkaunet og Fjæremsfossen i Nidelva er under vurdering. Nea kraftverk i Tydal og andre kraftverk som Statkraft har lenger opp i Nea vassdraget kan også ha stort potensiale. Hvor stort potensiale som ligger i hvert kraftverk varierer og det er derfor viktig å få en oversikt situasjonen i Trøndelag.

En plan for oppgradering av vannkrafta i Trøndelag må inneholde en oversikt over hvor stort potensiale som finnes og hvilke tiltak som må til. Samtidig må man få på plass et skatteregime som gjør det lønnsomt å oppgradere gamle vannkraftverk framfor å rasere våre fjellområder med vindturbiner.

Hallgeir Frøseth Opdal
2. kandidat Rødt til Fylkestinget i Trøndelag

Nøkkelord

Annonse