ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Innbyggerundersøkelsen i Røros kommune:

- Ønsker svar fra så mange som mulig

Ordfører Christian Elgaaen: - Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Tirsdag 9. november mottar 500 innbyggere i Røros kommune en spørreundersøkelse om kommunenes tjenester, kommunen som bosted og hvordan innbyggerne oppfatter lokaldemokratiet. Ordfører Christian Elgaaen ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare, sier ordfører Christian Elgaaen til Nea Radio.

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer. Kommunens omdømme som tjenesteleverandør, kommunen som bosted, og befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer.

- Vi sender undersøkelsen til 500 mottakere, som er tilfeldig utvalgt fra folkeregisteret. Hvis du er en av mottakerne, får du invitasjon til undersøkelsen i din digitale postkasse, for eksempel Altinn eller Digipost. For å delta logger du inn med din elektroniske ID, for eksempel bankID eller MinID, sier Elgaaen videre.

Hvis man ikke har digital postkasse vil man motta et brev med invitasjon i posten, med nettadresse og passord som du trenger for å svare på spørsmålene.

- Undersøkelsen er digital. Innbyggere som ikke har egen pc kan få hjelp på servicetorget. Vi har en pc som publikum kan bruke for å delta i undersøkelsen, sier Elgaaen.

Om innbyggerundersøkelsen

Røros kommune gjennomfører innbyggerundersøkelsen hvert 4. år. Innbyggerundersøkelsen er et verktøy for å måle tjenestekvalitet, bokvalitet og lokaldemokratiet. Dette er viktig informasjon for Røros kommune, og resultatene fra undersøkelsen bruker de i arbeidet med å utvikle de kommunale tjenestene, dialog med innbyggerne og kommunal styring.

Undersøkelsen blir sendt via nettportalen bedrekommune.no, som er utarbeidet av Kommuneforlaget (KF). Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. Den gir kommunen også mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE