Annonse
Nea Radio

Christian Elgaaen:

– Befolkningen må føle trygghet for at politiet kommer så raskt som mulig

Elgaaen ønsker politisamarbeid over fylkesgrensene. Foto: Marit Manfredsdotter/Iver Waldahl Lillegjære.

Fungerende ordfører i Røros kommune Christian Elgaaen har sendt et brev til politimesterne i Trøndelag og Innlandet politidistrikt der han ønsker vaktsamarbeid.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 20.12.2021 kl 08:39

Annonse

– Befolkningen må føle trygghet for at politiet kommer så raskt som mulig ved behov. Det er flere eksempler på oppdrag med lang utrykningstid på grunn av store avstander i dagens distrikter, sier Elgaaen i brevet til politimesterne.

Tidligere i høst klarte ikke politiet å komme til Røros under et masseslagsmål som kunne kostet liv ifølge en av de involverte vekterne.

Elgaaen sier i brevet at det er mange og gode forbindelser mellom kommunene i Nord-Østerdalen og i region Trøndelag Sør, og at politiressursene som finnes i regionen må brukes på en fornuftig måte, og at fylkesgrensa må ikke være et hinder.

– Røros kommune ønsker å ta initiativ til en prosess med mål om å få etablert et nytt vaktsamarbeid mellom politidistriktene, over grensa mellom Innlandet og Trøndelag. Jeg er kjent med at tjenesteordningene per i dag i de to distriktene er forskjellig, men det bør sees på om det mulig å få til et mer formalisert samarbeid enn i dag, sier videre.

Han avslutter brevet med å si at Røros kommune imøteser en dialog om saken på nyåret med politidistriktene, det lokale politiet, kommunene og andre relevante aktører.

Nøkkelord

Annonse