Annonse
Nea Radio

Interpellasjon fra Stjørdal SV:

Offensiv for lokalt næringsliv

Billedholmen: Morten Harper er kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV. Foto: Stjørdal SV

Deler ordføreren interpellantens ønske om å styrke lokalt næringsliv og produksjon gjennom kommunens innkjøp og prosjekter, samt hvilke konkrete grep gjøres for å nå et slikt mål? Det er spørsmålet Morten Harper (SV) stiller i kommunestyret i Stjødal torsdag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Koronakrisens begrensninger i samfunnslivet har medført lavere økonomisk aktivitet og sysselsetting på mange områder. Det ser vi også i næringslivet i Stjørdal. Som en stor innkjøper av varer og tjenester har kommunen en særskilt mulighet for å bidra til økt aktivitet hos våre lokale firma og produsenter. Stjørdal SV mener kommunen har et ansvar for å handle lokalt – og nå gjelder det mer enn noensinne.

Offentlige innkjøp har reglement og regelverk som skal sikre kvalitet, effektivitet, likebehandling og innsyn. SV mener vi på mange områder kan nå disse målene med lokale leverandører. Enten det gjelder vedlikehold, utbygginger, matvarer eller utstyr og forbruksmateriell i kommunal virksomhet. Særlig miljørettede prosjekter, for eksempel energisparing og avfallsminimering, vil bidra til å videreutvikle kompetanse og produksjon lokalt som styrker Stjørdals næringsliv for fremtiden.

Spørsmål:

Deler ordføreren interpellantens ønske om å styrke lokalt næringsliv og produksjon gjennom kommunens innkjøp og prosjekter, samt hvilke konkrete grep gjøres for å nå et slikt mål?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ønsker å stimulere lokalt næringsliv og produksjon gjennom kommunens innkjøp og prosjekter. Handlingsrommet i innkjøpsregelverket brukes for å styrke lokale virksomheter. Kommunedirektøren rapporterer i en sak på neste kommunestyremøte hvordan målsetningen er fulgt opp, og redegjør for videre tiltak som kan iverksettes.

Interpellasjon i kommunestyremøte 10.09.20

Fra Morten Harper, SV

Nøkkelord

Annonse