ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Helse Midt:

Odd Inge Mjøen ny styreleder

NY STYRELEDER: Odd Inge Mjøen er oppnevnt som ny styreleder i Helse Midt-Norge. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Tidligere fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er utnevnt som ny styreleder i Helse Midt-Norge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tidligere fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er oppnevnt som ny styreleder for Helse Midt-Norge. I tillegg er det også endringer blant de andre styremedlemmene i helseforetakene.

- Som tidligere er det lagt vekt på at styrene samlet sett innehar relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer, samtidig som det er ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:

Odd Inge Mjøen (ny styreleder)
Liv Stette (nestleder)
Steinar Kristoffersen
Siri Forsmo ny
Arnhild Holstad ny
Lasse Alstad Berre ny
Jarle Holberg ny

Ansattvalgte:
Lindy Jarosch-von Schweder
Tore Brudeseth
Anita Solberg

Statsråden takker

- Jeg vil takke styrelederne og styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene og styrelederne som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Øverste organ i helseregionen

- Styrene i de regionale helseforetakene er øverste ansvarlige organ i helseregionen. Styrene skal sørge for at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. De har ansvar for at de helsepolitiske målene blir nådd innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Styrene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Styret skal samlet sett representere et mangfold og bredde som dekker hele regionen.
Dette er et ordinært styrevalg, og styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år. De nye styrene får det samlede styringskravet for 2022 etter helseministerens sykehustale tirsdag 11. januar, heter det i ei pressemelding fra helse og omsorgsdepartementet.

ANNONSE