ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ler:

Nytt kryssingsspor tatt i bruk

Første tog forbi: Dette godstoget var det første som passerte det nye kryssingssporet på Ler i Melhus. Foto: Bane NOR

Mandag 8. juni ble det nye kryssingssporet ved Ler stasjon satt i trafikk. Nordgående godstog fikk æren av å være første tog gjennom den nye stasjonen i fem-tida på morgenen. To år med intens arbeid nærmer seg nå slutten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sist helg har det vært et såkalt totalbrudd på Dovrebanen. Banen har vært stengt over flere strekninger, og på Ler stasjon betydde denne «togfrie» helga den siste innspurten for å klargjøre kryssingssporet for bruk.

Det er brukt mye tid på å sette i verk det nye signalsystemet, og natt til mandag ble det utprøvd under forskjellige scenarier, for å sikre at det ville fungere som forventet. Videre har mannskapene brukt helga til å justere og tilpasse kjøreledningen, et annet element som er viktig i togframføring.

Avsluttende arbeid: To år med intens arbeid avsluttes, like før det nye kryssingssporet taes i bruk på Ler. Foto: Bane NOR

Svenskene tar over

Det første godstoget kom fra Oslo, og var på vei til terminalen på Heimdal med leveranser. Det markerte med det en verdig «åpning» av det forlengede kryssingssporet. Det neste toget som passerte Ler, var det første passasjertoget fra SJ, som tar over trafikken på sju norske togstrekninger fra mandag. Deriblant både Dovrebanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen.

Det jernbanetekniske arbeidet er med dette ferdigstilt, og de lange godstogene kan altså krysse med annen togtrafikk på Ler. Kapasiteten er økt, det vil si at 650 m lange godstog kan krysse på Ler uten unødig tidstap. Det øker fleksibiliteten på denne delen av Dovrebanen vesentlig.

Anleggsarbeidet ved Ler stasjon vil fortsette gjennom sommeren, men da er det arbeid med arrondering, ny parkeringsplass og opprydding som vil foregå. Når Bane NOR er ferdig på Ler, er det investert om lag 240 millioner kroner på strekningen.

Nøkkelord

ANNONSE