ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak fra:

Kommunestyremøte i Malvik

Kommunestyremøte fra Malvik overføres direkte her.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Kveldens saker:

PS 40/22 Årsoppgjør 2021

PS 41/22 1. tertialrapport 2022

PS 42/22 Endring i betalingssatser på gravplass

PS 43/22 Renovasjonsgebyr - Slampriser 2022

PS 44/22 Høringssvar - Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag

PS 45/22 Trøndersk matmanifest

PS 46/22 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for høydebasseng Leistadåsen 17/1

Referatsaker:
RS 27/22 Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap - Revisjon Midt-Norge SA

RS 28/22 Dokumenter fra møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS - 27.04.22

RS 29/22 Referat fra eiermøte i Midt-Norge 110-sentral IKS - 31.05.22

RS 30/22 Referat fra brukerutvalgets møte 31.05.2022

RS 31/22 Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS - 24.05.2022

RS 32/22 Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS - 24.05.2022

RS 33/22 Anmodning om Lovlighetskontroll - sak PS 08/2022 - reguleringsplan for Vollan steinbrudd og deponi - Malvik kommune.

ANNONSE