ANNONSE
Annonse
Nea Radio

60 000 trøndere utenfor arbeidslivet:

– Vi må inkludere flere

Helseminister Ingvild Kjerkol var innom inkluderingskonferansen på Stjørdal i dag. Foto: Anette Fossmo.

Nesten 60 000 trøndere står utenfor arbeidslivet. Helseminister Ingvild Kjerkol mener at det kan gjøres mye for å inkludere flere.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi må ha et næringsliv som tør å satse på de som har en helseplage men som kan bidra med det de greier i hverdagen, sier Helseminister Ingvild Kjerkol til Nea Radio under en konferanse i Stjørdal i dag om nettopp dette.

NAV, Næringsforeningen og arbeid- og inkluderingsbedriften Fides inviterte nemlig i dag til inkluderingskonferanse i Stjørdal. På programmet sto tema som handlet om utenforskap, psykisk helse og inkludering i arbeidslivet.

Forskning viser at det å være i arbeid er veldig viktig for folk sin helse.

– Av den forskningen vi har tilgjengelig, så er det den enkeltfaktoren som bidrar mest til mening i hverdagen, og mening i hverdagen er veldig viktig for både vår psykiske og fysiske helse, sier Kjerkol.

Vil være arbeid til alle

Kjerkol sier at det vil være nok arbeidsoppgaver til alle i årene som kommer, hvis befolkningen fortsatt er frisk og produktiv.

– Da må vi hente ut mere arbeidskraft fra de som står varig utenfor arbeidslivet, sier hun.

Kjerkol understreker at en del bedrifter allerede har skjønt at det er slik. Men det forutsetter at ungdom må fullføre den videregående skolen.

– Det er et premiss for å kunne være deltakende i arbeidslivet senere, sier Kjerkol.

Likevel budsjettkutt

NAV har fått budsjettene sine kuttet med over 200 millioner kroner innenfor feltet arbeidsinkludering. Kjerkol sier at det er et nødvendig kutt.

– Vi er nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i en tid hvor vi har dobbelt renteheving, krig i Europa, og hvor kostnadsøkningen er ute av kontroll innenfor de fleste sektorer, sier hun.

Kjerkol mener likevel så er det å investere i mennesker avgjørende for at Norge skal være et produktivt land og ha en god velferdsstat.

Hør intervjuet med Kjerkol her:

ANNONSE