ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Leder av Gåebrien Sijte Inge E. Danielsen:

- Vi har forsøkt å løse situasjonen

Inge Even Danielsen: - Det her er ikke noe nytt. Det er en problematikk vi har vært borti i lang lang tid, og det har vært gjort forsøk fra distriktets side på å løse det her. Vi har foreslått at man kan få opp et konfliktforebyggende gjerde på den innmarka som er utsatt. Foto: Geir Tønset.

I går kunne vi lese om grunneiere i Singsås som har problemer med rein på innmark. Leder av Gåebrien Sijte Inge Even Danielsen sier at reinbeitedistriktet har forsøkt å løse situasjonen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 01.11.2021 kl 15:32

- Det her er ikke noe nytt. Det er en problematikk vi har vært borti i lang lang tid, og det har vært gjort forsøk fra distriktets side på å løse det her. Vi har foreslått at man kan få opp et konfliktforebyggende gjerde på den innmarka som er utsatt, sier leder for Gaebrien Sijte Inge Even Danielsen.

Danielsen bekrefter at reinen er fra Gaebrien Sijte. Han sier at værforholdene har gjort at det har vært spesielt i år.

- Det er spesielt på høsten at det her kan være problematisk. Når du får tilsvarende værforhold som du har hatt i høst. Værforholdene har også gjort at vi har vært opptatt på veldig mange plasser. I deler av høsten så må vi prioritere hvor vi skal sette inn arbeidsinnsatsen, sier Danielsen videre.

- Er det slik at dere henter reinsdyr som kommer utenfor det normale beiteområdet?

- Det her er jo et normalt beiteområde for oss. Jeg hører at det sies noe annet men dette er et område som vi bestandig har brukt. Det som er litt spesielt her, eller det som har endret seg i området er jo at reinen reiser litt tidligere vestover og også muligens i noe større omfang enn det som har vært etter etableringen av Stokkfjellet vindkraftverk. Det gjør at reinsflokken ikke lenger stopper i Bringen-området, sier Danielsen.

- Forstår du frustrasjonen til grunneierne som føler at de ikke får noe gehør for problematikken og at det går utover deres næringsgrunnlag?

- Det gjør jeg men samtidig så har jeg liten forståelse for det at de er i mot og ikke ønsker å gjøre noe med det. Det vil si at de ikke ønsker å bruke de tiltakene som man normalt bruker i slike situasjoner, og da tenker jeg på det med konfliktforebyggende gjerder, sier Danielsen.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE