ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ber om hjelp fra publikum:

- Vi gjør dette for å ivareta trafikksikkerheten

KANTSLÅTT: Fylkeskommunen ber om hjelp fra publikum til å unngå uhell i forbindelse med kantslått. Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen

Den nærmeste tiden vil fylkesvegene bli kantslått. Fylkeskommunene ber nå om hjelp fra publikum, slik at uhell og skader unngås.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk.

Det sier Endre Rudolfsen, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding. Fylkeskommunen ber nå om hjelp fra publikum, slik at uhell og skader unngås. Rudolfsen har en klar oppfordring til de som har gjerder langs fylkesvegene om å se til sine gjerder.

- Strømtråd må flyttes bort fra vegkanten og evt. rekkverket slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Rudolfsen.

Fylkeskommunen opplyser samtidig at gjerder som står i nærheten av veg må vedlikeholdes. For å ivareta hensynet til trafikksikkhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid, skal gjerde stå minst tre meter fra veg.

Trafikksikkerhet i fokus

Kantslått blir gjennomført to ganger årlig, og første runde pågår som regel i perioden 20. mai - 20. juni, men oppstart avhenger av vekstsesongen. Årets andre kanstlått blir i peridoen 25. juli til 1. september.
Rudolfsen sier de gjør dette for å bedre trafikksikkerheten.

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold.

Selv om trafikksikkerhet er i fokus fra fylkeskommunens side med kantslått, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen at farlige forbikjøringer er et faremoment med kantslått.

- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.

Slik klippes vegkantene:

Veg med fartsgrense 90 km/t og høyere
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):
8 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Veg med fartsgrense 60-80 km/t
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):
6 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):
4 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Gang- og sykkelveg
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant):
2 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune

ANNONSE