ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Tre millioner til bedre psykisk helse

FRIVILLIGHET: Å delta i frivillig aktivitet, enten gjennom Røde Kors eller andre frivillige organisasjoner, er i tråd med ABC-konseptet. Det er gode helseeffekter knyttet til å gjøre noe aktivt, å være sammen med andre, og å gjøre noe man finner meningsfullt. Her er frivillige fra Røde Kors og DNT på Galdhøpiggen sammen med flyktninger, gjennom integreringstilbudet "Til Topps". Foto: Siri Solheim-Kristiansen / Røde Kors

Trøndelag blir åsted for den første store folkehelsesatsingen for bedre psykisk helse i Norge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Røde Kors og Folkehelsealliansen i Trøndelag har fått tre millioner kroner fra Gjensidigstiftelsen til et prosjekt som skal spre kunnskap om bedre psykisk helse i befolkningen.

– Vi har i dag råd om hvor mye frukt vi skal spise og hvordan trening får oss i bedre fysisk form. Men det er lite kjent hvordan vi kan ivareta vår egen og andres psykiske helse, sier Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag og professor i sosialmedisin ved NTNU.

Han viser til at ensomhet er et folkehelseproblem i Norge. Sosiale utfordringer og fysisk eller psykisk sykdom fører gjerne til mer isolasjon og mindre deltakelse.

– Norge har et unødvendig høyt sykefravær der hovedårsakene er stress og psykiske plager. Mange opplever store utfordringer i skole- og arbeidshverdagen. Og ved å bedre den psykiske helsen, vil vi også bedre den fysiske helsen i befolkningen, sier Krokstad.

# Løsningen er ABC

Røde Kors og Folkehelsealliansen vil derfor lansere kunnskapskampanjen ”ABC for mental sunnhet”, som skal bidra til gode levevaner i befolkningen. Målet er å gjøre nordmenn bevisste på de gode helseeffektene av å gjøre noe aktivt, være sammen med andre, og gjøre noe meningsfullt.

– Å ta aktivt del i verden rundt deg, å ha en følelse av at du er en del av et fellesskap, og gjøre ting som gir deg mening, bidrar til god psykisk helse. Det handler om å hjelpe andre, og for den enkelte å ta seg tid til å gjøre det man finner glede i, sammen med andre mennesker, sier Jannike Bostad i Røde Kors.

Fra Australia og Danmark

Prosjektet bygger på et konsept som heter ABC (Act, Belong, Commit). ABC er utviklet og brukt i Australia og Danmark med stor suksess, og omtalt i den norske regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022. Gjennom Folkehelsealliansens 38 partnere skal prosjektet opprette og støtte allerede eksisterende aktiviteter i Trøndelag som befolkningen kan delta i. Kampanjen vil også synliggjøre og bidra med tiltak som etablering av sosiale møteplasser, utvikling av frivillige aktiviteter og fremme de gode helsefordelene deltakelse i frivillige organisasjoner kan gi.

– ABC-tankegangen fungerer like godt for friske som for syke, uansett alder. Friske kan forebygge sykdom, og syke kan oppleve en stor helsefremmende forskjell. For psykisk syke og folk med rusproblematikk kan ABC være livsviktig, sier Krokstad.

Les mer om ABC for mental sunnhet her: https://abcmentalsunnhet.no/

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.