ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR):

- Skuffet over at Sametinget ikke er prioritert

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR). Foto: Marie Louise Somby/NSR

I dag ble regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022 presentert, men der var det ingen økning til Sametinget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

– Det er ikke samene sin tur, det kan vi slå fast. Jeg synes det er skuffende at Støre-regjeringa ønsker å videreføre budsjettforslaget fra Solberg-regjeringa, hvor Sametinget ikke får kompensasjon for prisvekst. Det rimer dårlig med lovnadene i Hurdalsplattformen om et samisk kulturløft og styrking av Sametinget, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) til Nea Radio.

Støre-regjeringa ønsker å videreføre budsjettforslaget fra Solberg-regjeringa, hvor Sametinget ikke får kompensasjon for prisvekst. Det rimer dårlig med lovnadene i Hurdalsplattformen om et samisk kulturløft og styrking av Sametinget, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Tilleggsproposisjonen er en liste over prioriterte endringer på Solberg-regjeringens siste budsjettforslag, som ble lagt fram før regjeringsskiftet. Sametinget hadde forventninger om at regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen skulle følge opp det varslede samiske kulturløftet.

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen forvalte om lag 559,6 millioner kroner i 2022. Den totale budsjettrammen til Sametinget er økt med 2,9 % sammenlignet med Sametingets 2021 budsjett. Når øremerkingene er trukket fra har Sametinget fått en kompensasjon for prisstigningen på 8,66 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 1,6 %. Solberg-regjeringen har lagt 2,4 % prisøkning til grunn for statsbudsjettet, som igjen betyr at Sametinget ikke har fått full kompensasjon for prisstigning.

Sametinget har en forventing om at behandlingen i Stortinget retter opp dette, og det innebærer en økning på 4,64 mill. kroner.

– Nå må Sametinget sette sin lit til at SV prioriterer et løft til Sametinget i stortingsbehandlinga. De sitter på nøkkelen nå, og vi vil arbeide opp mot dem og kommunalkomiteen i Stortinget. Det er et minimum at Sametinget får kompensert for lønns- og prisvekst, sier Myrnes Balto.

Økning til samisk film

Den eneste økningen til samisk kultur som foreslås i tilleggsproposisjonen er en økning på 2 mill. kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI). Økningen skal tilrettelegge for samisk film og annen samisk audiovisuell produksjon.

– Det synes vi er veldig gledelig og vi gratulerer ISFI med økningen, sier Myrnes Balto.

Store forventninger

Sametinget har store forventninger til revidert statsbudsjett for 2022 og ikke minst til statsbudsjettet for 2023.

– Regjeringen har selvfølgelig akkurat tatt over. Så selv om dette er en svært skuffende start, har de i løpet av 2022 muligheten til å vise at lovnadene til det samiske samfunnet ikke bare er tomme ord, sier Myrnes Balto.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE