Annonse
Nea Radio

NGU:

Skal måle radioaktiviteten i sørlige deler av Trøndelag i sommer

Målesonde for Pegasus helikopter: Ved å bruke et slikt måleinstrument får vi en god oversikt over geologien. Foto: NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil drive med generell geologisk kartlegging, og måle hva som finnes av radioaktive elementer fra Tsjernobyl-ulykken i Trøndelag og Innlandet fylke. Dette gjøres med helikoptermålinger i juni og juli.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 08.06.2021 kl 16:23

Annonse

NGU skal utføre kombinerte magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i området Berkåk i vest til Hessdalen i øst. Fra Forbygda i nord til Tunndalen i sør. Se vedlagt kart. Dette er en del av arbeidet med å kartlegge hele landet.

Undersøkelsesområdet for geofysiske målinger med helikopter (rødt omriss). Foto: NGU

- Målingene påbegynnes tidligst i midten av juni, og avsluttes i løpet av juli. De vil gjenopptas senere på året dersom området ikke er fullt kartlagt i juli. Det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen vil sammen med NGU utføre disse målingene, forteller lagleder for Geofysikk ved NGU, Marco Brönner.

Kartlegger hva som finnes etter Tsjernobyl-ulykken

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst-vest. De flyr 75 meter over bakken og med en hastighet på ca.100 km/t. Formålet med disse målingene er primært generell geologisk kartlegging. Dette er data som etter hvert blir åpent tilgjengelige for alle.

- Helikopteret har en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken, som kartlegger hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette kan avsløre om det finnes arealer der det fremdeles er forhøyet radioaktivitet i gress og lav, som beites av henholdsvis sau og rein, forklarer Brönner.

Godt bilde på situasjonen

De radiometriske målingene viser også hvor radioaktive bergarter opptrer. Slike bergarter avgir den radioaktive gassen radon, som er et helseproblem i boliger.

Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på produksjon av grunnvarme. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som energiprisene stiger.

Det blir også målt elektrisk ledningsevne, som kan oppdage mineraler og naturlige tungmetaller som er giftig og ofte blir tatt opp av planter og sopp.

- Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien. Resultatene fra denne undersøkelsen kan brukes til geologisk kartlegging og mineralundersøkelser. Grunnvannsundersøkelser, kartlegging av naturlig radioaktivitet og kartlegging av svakhetssoner i fjell som kan være problematiske ved fjellskred, blir også fanget opp, sier Brönner.

- NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres, avslutter NGUs lagleder.

Hør radioinnslaget her: https://www.youtube.com/watch?v=SYQ_OE8XHYk

NGU
Lagleder i NGU, Marco Brönner

Nøkkelord

Annonse