ANNONSE
Annonse
Nea Radio

ACER og utenlandskablene har skylda for strømprisen:

Nei til EU: Dette har vi advart mot lenge

Norges tilknytning til det europeiske strømmarkedet må ta skylden for de rekordhøye strømprisene. Det mener organisasjonen Nei til EU. De krever at staten tar tilbake kontrollen over strømflyten, for å sikre forutsigbarhet, både for industrien og privat-forbrukerne.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

De siste dagene har strømprisen satt stadig nye rekorder, og flere kraftanalytikere mener at prisen vil være høy også i fortsettelsen av vinteren.

- Dette har vi advart mot lenge. Det sier lederen for Nei til EU, Roy Pedersen.

For å finne årsaken til de høye prisene må vi langt tilbake i tid forteller Pedersen.

- Dette startet med Syse-regjeringen i 1990 som vedtok endring i energiloven som gjorde strøm til en vare på linje med andre varer, senere kom det skandinaviske strømsamarbeidet, dette fungerte noenlunde godt i følge Roy Pedersen.

ACER og utenlandskablene

Så spoler Nei til EU lederen fram til, i følge ham, to avgjørende hendelser. Det ene var at man i 2019 vedtok å innlemme Norge i ACER, EUs byrå for handel med energi. Dette vil i praksis si at en del av virksomheten som tidligere var ivaretatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) nå ble gjort uavhengig av norske myndigheter. Det andre var byggingen av utenlandskablene, en til Tyskland og en til Storbritannia.

- Dette fører til at vi nå importerer høye europeiske strømpriser, noe som gjør at vi har havnet i denne situasjonen hevder Roy Pedersen.

Må ta tilbake kontrollen

De høye strømprisene svir ikke bare for de private husholdningene. I går skrev Trønder-avisa om bedriften FollaCell i Follafoss som produserer tremasse for papir og kartong. Der advares det nå om permitteringer og i verste fall stans i produksjonen dersom ikke det gjøres noe. Bedriften går med underskudd slik som prisene er nå.

Dette er ikke ukjent for lederen i Nei til EU.

- Dette er en situasjon vi har advart mot lenge, at bedrifter mister konkurransekraft i forhold til utlandet når strømprisene skal harmonere med EU sier Roy Pedersen.

- Den eneste måten å løse dette på er å ta tilbake den politiske kontrollen over strømforsyningen fortsetter Pedersen. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbarhet både for bedrifter og private legger han til.
- Det kan gjøres ved at man for eksempel stopper krafteksport ved lav fyllingsgrad i magasinene, slik at man er sikret strøm utover vinteren.

ANNONSE