ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nå blir det lov å bruke elektrisk båtmotor på mindre sjøer og vann

Stortinget har vedtatt at det er opp til kommunene å regulere bruken av elmotor på båter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I forrige uke vedtok Stortinget at bruk av båter med elmotor, skal reguleres av hver enkelt kommune.

En av kommunene som i flere år har kjempet for å få gjennom dette, er Holtålen, der kommunestyret i 2017 vedtok å tillate bruk av elmotorer.

I september samme år opphevet daværende fylkesmann i Sør-Trøndelag, Holtålen kommunes vedtak om endring av forskrift om bruk av motorfartøy, da de mente dette ikke var innenfor motorferdselsloven.

Nå har saken vært oppe til behandling på høyeste politiske nivå, blant ennet etter påtrykk fra Senterpartiets Heidi Greni.

Hun mener departementet har trenert saken helt frem til nå, og er derfor glad for at forslaget omsider er på plass og at alle innspill Holtålen hadde i høringsrunden er ivaretatt og vedtatt.

– Dette betyr at hvis kommunene ønsker å tillate at man kan bruke elmotor på små vann, så er det opp til kommunene å forskriftsfeste det, sier hun og mener det er på tide at elektriske båtmotorer sidestilles med elmotor på sykkel.

Hør intervju med Greni her:

Nøkkelord

ANNONSE