Annonse
Nea Radio

Kommunene kan legge til rette for lokale innkjøp

Kunne kommunene i større grad brukt lokal tilbydere? Foto: Andreas Reitan

Kommuner kan likevel velge å handle fra små- og mellomstore lokale bedrifter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2022 kl 08:56

Annonse

Kommuner kan velge å handle fra små- og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Det viser en fersk rapport fra Oslo Economics.

– Det er viktig for kommunene at det finnes lokale butikker, håndverkere og andre tjenesteytere i kommunene. Derfor bør de bruke sin innkjøpsmakt til å styrke det lokale næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i ei pressemelding.

Nå viser en ny utredning fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Distriktssenteret, at dette er fullt mulig – uten at det kommer i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Ifølge rapporten «Kommunen som innkjøper» har kommunene frihet til å legge til rette for at små og mellomstore lokale leverandører kan nå opp i konkurransen om kommunale kontrakter.

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret.

Lokale ringvirkninger

Ifølge rapporten bør kommunene tilrettelegge for lokale leverandører der det finnes flere lokale tilbydere, og der den økonomiske risikoen er lav.
Ved å velge å ikke ta del i rammeavtaler der det finnes et godt lokalt tilbud, vil kommunen i større grad kunne legge til rette for lokalt næringsliv, som igjen kan gi positive ringvirkninger for kommunen, både i form av, lokale arbeidsplasser, bedre service og raskere responstid.

– Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, og mange kommuner ønsker derfor å legge mest mulig av sine innkjøp til større rammeavtaler. Den juridiske gjennomgangen i denne rapporten kan gjøre kommunene tryggere på å gjennomføre tiltak som legger til rette for små og lokale bedrifter, sier Gjelsvik.

Råd og eksempler


Rapporten gir en rekke råd og konkrete eksempler på hvordan kommunene kan bruke innkjøpspolitikken til å realisere politiske målsettinger om attraktive lokalsamfunn i distriktene.

– Regjeringen ønsker å endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser, heter det i pressemeldinga.

Nøkkelord