ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Viktig i alle ledd:

Heltidskultur står på kommunenes agenda

Heltidskultur: Forskning viser at både brukeropplevelsen og ansettelsesforhold blir bedre når ansatte i helse og omsorg jobber heltid. På bildet fra venstre tillitsvalgt i fagforbudnet i Malvik, Morten Sjaastad, leder i KS Trøndelag Ole Herman Sveian, rådgiver i KS Trøndelag, Åse Aspås og leder i Sykepleierforbundet i Trøndelag, Kari Fiske. Foto: Anne Gundersen

Bedre brukeropplevelser og ansettelsesforhold sto i fokus.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Torsdag arrangerte KS konferansen Kvalitet i tjenester og heltidskultur i Trøndelag.

– Det snakkes mye om hvordan vi skal jobbe bærekraftig i kommunene over tid og om kvalitet i tjenestene, sier leder i KS Trøndelag, Ole Herman Sveian.

– Derefor har vi fokus på å øke andelen kommunalt ansatte i heltidsstillinger. Dette er viktig både på grunn av den livskvaliteten det gir ansatte gjennom stabilitet og lønnsnivå og også på grunn av at det skaper større ro for tjenestemottakerne i kommunene, mener han.

Kari Fiske er leder i Sykepleierforbundet i Trøndelag, og støtter Sveian i dette.

– Vi ser at høyre stillingsandeler gir et sterkere eierforhold til arbiedsplassen. Og ikke minst er det viktig at det å møte en stabil arbeidsstokk gir bedre tjenester for pasientene.

– Mange kommuner har jobbet lenge med denne problemstillingen. Det vi gjør nå er å etablere et nettverk for faglig påfyll, sier rådgiver i KS Åse Aspås

– Det er et viktig tema på mange måter. For eksempel oppleve vi hvor avgjørende det er under Covid-19, mener hun.

– Når du har mange mennesker i små stillinger, betyr det at mange berører de forskjellige brukerne og det er ikke bra.

Ole Herman Sveian mener at det som har kommet fram under konferansen, er at det å utvikle heltidskultur er noe som krever et sterkt samspill ute i kommunene og kommunene imellom.

– En kan ikke løse denne utfordringen ved å vedta den på papiret. Det krever steinhard jobbing som også handler om en kulturendring som setter seg, understreker han.

Rundt 270 personer fulgte konferansen, enten ved å være tilstede på Scandic Hell Hotel, eller via internett rundt om i kommunene.

– Det viktigste vi gjør nå er å bringe folk sammen og at en snakker med hverandre og utveksler erfaringer, det er det gjennomgående budskapet.

– Vi ser på dette som en oppstartskoferanse, sier Åse Aspås.

– I ettertid vil vi invitere kommunene til å være med i læringsnettverk der vi kan utveksle erfaringer. Det viktigste er likevel det som skjer i det daglige i kommunene og mellom partene.

Hør intervjuet fra konferansen i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.