Annonse
Nea Radio

Senterpartiet har lista klar:

Hallem er på topp

Listen til Trøndelag Senterparti er klar, her er flere av de som er klare for fylkestingsvalget 2023. Foto: Senterpartiet

Trøndelag Senterparti hadde sitt nominasjonsmøte lørdag 26.november på Scandic Hell.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Tomas Iver Hallem (47) fra Verdal ble valgt som 1.kandidat og fylkesordførerkandidat. Som 2.kandidat ble Guri Heggem (57) fra Røros valgt. Malvikingen Ole Herman Sveian (48) ble valgt som 3.kandidat. 4..kandidaten ble Hege Nordheim Viken (53) fra Høylandet. Ungdomskandidaten Lars Myhr Sandlund (23) ble valgt som 5.kandidat.

Tomas Iver Hallem (47) ble valgt som Trøndelag Senterpartis 1.kandidat og fylkesordførerkandidat. Hallem er i dag fylkesvaraordfører i Trøndelag

«Verdiskaping og vekst er viktig for at det skal bo folk i hele Trøndelag. Det trønderske næringslivet er mangfoldig og ikke minst konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt, men skal det være det for fremtiden må vi legge til rette for at disse bedriftene skal få mulighet til å videreutvikle seg.»

«Trondheim med sin tyngde er et naturlige sentrum i Trøndelag med sine kunnskapsmiljøer i med anerkjennelse i hele verden. Vi er alle i en gjensidig avhengighet mellom byen og distriktene. For at vi skal klare å gi grunnlag for en balansert utvikling i fylket er det avgjørende at vekstkraften i Trondheim kommer distriktene til gode.»

Guri Heggem (57) fra Røros ble valgt som 2.kandidat. Heggem er idag gruppeleder for Røros Senterparti og sitter som fylkestingsrepresentant i fylkestinget.

Ole Herman Sveian (48) fra Malvik ble valgt som Trøndelag Senterpartis 3.kandidat. Sveian er idag fylkesleder i fylkeslaget og varaordfører i Malvik.

- Næringsliv og næringsutvikling er viktig for meg. Å være med på å legge til rette for,bidra og veilede, og støtte opp under gode forretningsideer og se at andre mennesker lykkes med å realisere drømmer er givende. I tillegg er god næringsutvikling også god lokalsamfunnsutvikling. Arbeidsplassen er en arena for inkludering, mestring, læring og integrering i tillegg til at verdier skapes. Jeg ønsker å bidra med det jeg kan inn i dette arbeidet", sier Guri Heggem

- Det er en stor tillitserklæring å bli nominert på tredjeplass og jeg er veldig motivert for å gjøre en innsats for Senterpartiet og Trøndelag i årene framover. Å sikre en balansert utvikling i det sammenslåtte Trøndelag er en viktig arbeidsoppgave for Senterpartiet. Det å sikre god styring i et stadig sterkere Trøndelag er et veldig interessant og meningsfylt arbeid jeg ser fram til å ta fatt på,» sier Ole Herman Sveian.

Hege Nordheim Viken (53) fra Høylandet ble valgt som Trøndelag Senterpartis 4.kandidat til fylkestingsvalget. Nordheim Viken er i dag Ordfører på Høylandet.

- For å få verdiskaping og utviklingskraft i hele Trøndelag må vi ha attraktive lokalsamfunn, god infrastruktur, og tilgang til rett kompetanse. Jeg vil jobbe for at fylkeskommunen skal være en relevant bidragsyter og pådriver for innovasjon og samhandling i hele Trøndelag, sier Hege Nordheim Viken.

Lars Myhr Sandlund (23) fra Steinkjer er partiets ungdomskandidat. Sandlund fikk 5.plassen i møtet. Lars sitter idag i kommunestyret i Steinkjer.

- Jeg er takknemlig for plassen på fylkestingslista og er klar for å brette opp ermene for å sikre Senterpartiet makta i Trøndelag. Å være Senterpartiets ungdomskandidat innebærer å være en stemme for trøndersk ungdom og sette deres saker på dagsorden, den tilliten skal jeg vise meg verdig og nå starter arbeidet med å gi trøndersk ungdom muligheter til å bo og arbeide i hele Trøndelag» sier Lars Myhr Sandlund.

På de neste plassene følger Kari Anita Furunes (43) Meråker, Hallgeir Grøntvedt (63) Ørland, Ida Stuberg (41) Inderøy, Nora Stein Baustad (28) Trondheim, Emilie Ryen Løkken (20) Trondheim, Nils Forren (22) Heim, Lillian Hatling (49) Steinkjer, Kennet Tømmermo Reitan (22) Røyrvik, Kari Åker (47) Indre Fosen og Steinar Aspli (64) Nærøysund.

Nøkkelord

Annonse