Annonse
Nea Radio

Frivillighet:

Frivillighetens dag markeres over hele Trøndelag

FRIVILLIGHETEN er Norges viktigste lagarbeid! Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency & Frivillighet Norge

5. desember er FN´s internasjonale dag for frivillighet. I 2022 er det også Frivillighetens år, og Frivillighetens dag blir mandag markert over store deler av Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I dag markeres Frivillighetens dag over hele landet. I flere trønderske kommuner arrangeres det kulturkvelder, med utdeling av frivllighetspriser og med mye lokal kultur.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarer den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge rundt 142 000 årsverk.
55 prosent av befolkninga over 15 år har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Dette er riktignok en nedgang fra tidligere og må trolig sees i sammenheng med koronapandemien.

Tall fra SSB viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018.

78 prosent av befolkninga er medlem i minst én organisasjon, og 48 prosent av befolkninga er medlem i minst to organisasjoner.

Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27 prosent statlige og 17 prosent kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester. Videre kommer 45 prosent fra husholdninger og 12 prosent fra andre private aktører, viser SSBs tall.

Hør mer om Frivillighetens dag i Nea Radio.

Kilder:

Frivillighet Norge
SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020
SSBs Levekårsundersøkelse 2020
Frivillighetsbarometeret 2021

Nøkkelord