Annonse
Nea Radio

Trond Giske:

– Meningsløst at strømprisen i Norge skal bestemmes av prisene i Tyskland

MENINGSLØST: Leder i Nidaros sosialdemokratiske forum Trond Giske liker ikke at strømprisene i Norge blir bestemt i Tyskland. Foto: Nils Kåre Nesvold

Giske vil ha nasjonal kontroll på strømeksporten

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Nidaros sosialdemokratisk forum ønsker mer nasjonal kontroll på strømeksporten og stiller nå krav til moderpartiet.

Trond Giske som leder lokallaget, mener det er meningsløst at strømprisen i Norge skal bestemmes av prisene i Tyskland.

Forrige regjering inngikk dårlige avtaler

Giske sier at Arbeiderpartiet sa klart ifra da avtalen med EUs energibyrå ACER ble inngått, at Norge skulle beholde kontrollen over norsk kraftproduksjon og kraftpolitikk. Han mener denne kontrollen nå må brukes for å sikre at ren og billig strøm er et konkurransefortrinn for norske bedrifter og et gode for befolkningen.

Han legger til at det er juridiske problemer knyttet opp mot EØS-avtalen og kabelavtaler som forrige regjering inngikk.

– Her ble det blant annet skrevet under på at man ikke skal regulere krafteksporten ut ifra prishensyn. Dette mener vi er feil, sier han og legger til at billig strøm skal være et gode i Norge.

Vokser

Nidaros sosialdemokratisk forum har i dag over 3200 medlemmer og er med det større enn mange fylkeslag.

Giske sier det store medlemstallet legger ytterligere kraft bak kravet om økt nasjonal kontroll på strømeksporten. Han opplever også støtte fra mange utenfor lokallaget.

– Ja vi opplever mye støtte, særlig i fagbevegelsen er det mange som er opptatt av dette. Men også vanlige folk over hele Trøndelag har nå opplevd høye strømpriser. Vannkraft som er produsert for 10-15 øre per kilowatt skal ikke selges for 2-3 kroner, den skal være et gode for folk, sier han.

Hør hele intervjuet med Trond Giske her:

Nøkkelord