ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fortsetter å gå ned

SYNKER: Ledigheten i Trøndelag fortsetter å synke. Foto: Marit Langseth

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å gå ned. Ved utgangen av mai er ledigheten i Trøndelag på 1,7 prosent, som tilsvarer 4 210 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 190 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4 prosent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ledighetsnivået for mai er det laveste som er registrert siden 1987. I tillegg er 1 231 personer i tiltak, som gir en bruttoledighet på 2,2 prosent.

Ledigheten har gått ned i de fleste aldersgruppene, men mest blant personer mellom 30 og 49 år. Der er det 9,5 prosent færre ledige nå, enn for ett år siden. Blant arbeidssøkere under 19 år har derimot ledigheten økt betydelig, med 57 prosent. Totalt er det 149 helt ledige i denne gruppen, som utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken under 19 år.

Ledighetsøkningen blant de yngste arbeidssøkerne kan ha flere forklaringer. Folkehøgskoleåret er nettopp avsluttet, så noen kan komme derfra. De som av ulike årsaker hverken er i skole eller arbeid, og som kommer til oss, er vi opptatt av å få i aktivitet så fort som mulig. Å skaffe seg utdanning er veldig viktig. Samtidig er det noen bransjer som tar imot ufaglærte og gir opplæring i bedrift. Her forsøker vi å finne gode matcher mellom kandidat og bedrift, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Ungdomsledigheten samlet sett, det vil si ledige under 30 år, er på 2,2 prosent.

Industrien mest ned

Blant de bransjene som sysselsetter flest er det størst nedgang innenfor industrien, med -18 prosent, som er 101 færre enn på samme tid i fjor. Reiseliv og transport, helse, pleie og omsorg, og serviceyrkene har også solid nedgang med henholdsvis –15, -14 og -10 prosent.

Noen få yrkesgrupper har økning i ledigheten. Antallet ledige ledere har gått opp med 80 prosent, og innenfor butikk og salg er økningen 12 prosent. Også blant meglere og konsulenter og innenfor undervisning er det en svak ledighetsøkning. Gruppen arbeidssøkere som er registrert uten yrkesbakgrunn, eller uoppgitt, har med enn doblet seg, fra 197 til 410 personer.

Stramt arbeidsmarked

Stillingstilgangen i mai er på nesten 3 400 stillinger, som er 14 prosent mer enn i samme periode i fjor. Det er flest jobber innenfor bygg og anlegg, der det er lyst ut nesten 700 stillinger. Deretter etterspørselen størst innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning og ingeniør og IKT.

For jobbsøkerne er det mange muligheter, mens for en del arbeidsgivere er nok markedet ganske stramt. Populært sagt er det for få trøndere i forhold til behovet. Samtidig er det mange som står utenfor arbeidslivet i Trøndelag, og det er kjempeviktig at vi får inkludert flere av disse. Dette krever en del både av oss, brukerne våre og ikke minst arbeidsgiverne, som har jobbene. Men jeg tror på at her kan vi få til mer, sier Wigum.

Hittil i år er det lyst ut i overkant av 18 900 stillinger. Dette er 6,6 prosent mer enn i samme periode i fjor. Det er lyst ut flest stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, med 4 400 stillinger. Deretter følger bygg og anlegg med 2 600 stillinger og ingeniør og IKT med 1 600 stillinger.

Nøkkelord

ANNONSE