Annonse
Nea Radio

- Dette er status nå, fire uker etter raset i Heim

Slik ser det ut i rasgropa nå. Maskinen jobber med å sikre massene. Foto: Statens vegvesen.

Det er normal drift i anlegget til E39 Betna-Hestnes, men arbeidshverdagen er fortsatt preget av den alvorlige hendelsen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse
Annonse

-En så alvorlig hendelse vil nok prege alle som har vært involvert en god stund fremover. Vi kommer til å ha stort fokus på grunnforhold og vannveier under hele anleggsgjennomføringen, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Selv om det er normal drift på anlegget og fremdriften er i henhold til plan er det satt inn en del ekstra tiltak:

- Det står en vakt nede ved veien som følger med på terrenget. Vakten vil være på plass til alle massene i rasgropa er sikret. Det kan ta en uke eller to til.

- Det har blitt tatt ut en del prøver av massene i rasområdet. Disse er inne til analyse nå. Resultatet av disse prøvene vil inngå i den videre prosjekteringen av vegen. I tillegg har også ekspertgruppen tatt en del prøver av rasmassene. Resultatene av disse analysene vil inngå i ekspertgruppens datagrunnlag som skal bidra til å finne årsaken til hendelsen.

- Naboer der vegen bygges i skrått terreng vil bli kontaktet før maskinene setter i gang arbeid ovenfor boligene deres.

I tillegg bistår både Statens vegvesen og entreprenøren den eksterne ekspertgruppen med informasjon som skal bidra til å finne årsaken til den tragiske hendelsen.

Nøkkelord