ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tilliten til norske politikere stuper:

– Problematisk med yrkespolitikere

Sjokkert, men ikke overrasket over stormingen av kongressen i USA

Sviktende tillit: Flere tilfeller av økonomisk rot blant politikerne har ført til at tilliten til de folkevalgte svekkes, også her i landet. På bildet: tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen. Foto: WILLIAM JOBLING / NRK

Det er et år siden Trump-tilhengere stormet kongressen. Statsviter mener handlingene representerer en trend vi ser i demokratier verden over.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

– Det er fremdeles et åpent spørsmål hvordan dette kunne skje, mener Jennifer Leigh Bailey, amerikaner og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved NTNU. Hun forteller at hun ble sjokkert, men ikke overrasket da hun så begivenhetene utfolde seg på TV-skjermen 6. januar i fjor.

– Vi visste at mange skulle protesterte, likevel var det lite politi å se. Det forundrer meg.

Protesten, som raskt utviklet seg til det som nå beskrives som et terrorangrep, har rot i en stadig økende mistillit til demokratiet og folkevalgte, mener Bailey, som sier videre at dette er en trend vi ser over hele den vestlige verden.

For også her hjemme stuper tilliten til politikerne. Der vi tidligere lå på verdenstoppen og opp mot 78 prosent svarte at de hadde tiltro til de folkevalgte, viser undersøkelser nå at denne tiltroen har sunket til 66 prosent.

– Tillit er grunnleggende i et demokrati. Innbyggerne må ha tillit til både staten og andre myndigheter og også til andre statsborgere for at det skal kunne fungere.

Bailey mener at en av årsakene til den synkende tilliten, er at vi nå ofte har en annen type politikere enn før.

– Det handler om å ha noen å identifisere seg med. Nå når de fleste politikere er karrierepolitikere, betyr det at de ikke har erfaring fra en virkelighet de kan dele med velgerne. De har ikke hatt et yrkesliv som gjør at vi føler de kan sette seg inn i hva vanlige folk må forholde seg til.

Når en i tillegg får skandaler som rotet med pendlerboliger vi har sett i det siste, så vil tilliten dale.

Dette fører også til at en trekker ekspertise i tvil, noe som blir tydelig når det gjelder spørsmål rundt pandemien. Det mange mener er uforståelig høye strømpriser bidrar også.

– Det er lettere å miste tillit hos folket enn å gjenvinne den. Og den eneste måten å få til det på, er å vise at en rydder opp, mener statsviteren.

– Når vi ser at det er uærlighet i stortinget, må en være åpen, ærlig og transparent i prosessen med å ordne opp i det som har skjedd.

I USA er det nå slik at det ikke lenger regnes som ytterliggående og ekstremistisk å ha overbevisninger tuftet på konspirasjonsteorier. Det konservative partiet, som for bare noen tiår siden ble ansett som et seriøst og demokratisk parti, florerer det nå av krefter som tidligere ville blitt sett som svært ytterliggående. I følge Bailey er det enda et stykke til vi er der her i Norge.

– USA er et land preget av store endringer, både økonomisk, rasemessig og når det gjelder kjønn og identitet. Etter fire år med Trump har dette blitt styrket, forklarer hun.

– Det har blitt en sjokkerende åpenhet rundt å snakke om politisk vold, om det å true andre på politisk grunnlag og at folk rett og slett ikke skammer seg over dette.

– Mye handler om at eliten har fjernet seg fra vanlige folk på begge sider av det politiske spekteret. Dette er noe av faren ved å bare ha yrkespolitikere, sier Jennifer Leigh Bailey.

– I USA har dette gått helt galt.

ANNONSE