Annonse
Nea Radio

Sykepleierindeksen:

Bare 20 prosent av befolkningen har økonomisk mulighet til å kjøpe bolig i Trondheim

Foto: Henrik Einangshaug

Sykepleierindeksen 2022 viser at boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Trondheim har 80% av befolkningen ikke råd til å kjøpe bolig lenger.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.01.2023 kl 13:56

Annonse

- Det er blitt enda vanskeligere for vanlige lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere i 2022, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

Sykepleierindeksen viser på landsbasis at norske boligpriser fortsatt er relativt lave med unntak av det sentrale Østlandet hvor boligprisene har etablert seg på et svært høyt nivå.

- I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. Boligbudsjettet til sykepleieren har økt på tross av høyere rente og økte levekostnader, men det økte boligbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å øke boligvalgfriheten.

Større valgfrihet for sykepleiere i Trondheim i forhold til Oslo

Det siste tiåret viser indeksen en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

- I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

- Oslo var ikke i noen særstilling i Norge frem til 2014. I Trondheim, Bergen og Tromsø har boligprisene økt siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren er større enn i Oslo fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet, sier han.

Sykepleierindeksen Foto: Screenshot Sykepleierindeksen

Redusert stresstest i 2023

I desember ble det offentliggjort at stresstesten i utlånsforskriften reduseres fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng fra nyttår 2023.

- Reduksjonen i stresstest vil innebære en betydelig kjøpekraftforbedring i boligmarkedet for de med inntekter under 600 000. Uten endringen ville mange fått problemer med å kjøpe seg bolig. sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Selv om vi mener utlånsforskriften har utspilt sin rolle, var dette et klokt grep av finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), sier han.

Mindre boligskatt til førstegangskjøpere

Skatteutvalget overleverte nylig sin utredning til regjeringen og anbefaler at boligbeskatningen i Norge skjerpes betydelig, blant ved å gjeninnføre fordelingsbeskatning av egen bolig.

- Det er et svært uklokt forslag. Det er fornuftig å subsidiere eierskap til egen bolig, selv om dagens innretning selvsagt har forbedringspotensial, sier Lauridsen.

- Boligskatten er blitt skjerpet betydelig det siste tiåret spesielt gjennom dokumentavgiften og mer bruk av kommunal eiendomsskatt. Disse to skattene har svært uheldige fordelingsvirkninger. Vi mener derfor dokumentavgift og kommunal eiendomsskatt bør avskaffes, i bytte mot høyere og riktigere formuesbeskatning av bolig, sier han.

Nøkkelord