Annonse
Nea Radio

Banken vil ha med deg på laget:

Stor vekst fører til behov for mer egenkapital

Fra venstre: Administrerende banksjef Arne Martin Laukvik og Kjetil Reinskou, banksjef personmarked i Hegra Sparebank inviterer alle interesserte til infomøter neste uke i anledning emisjonen. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Hegra Sparebank vokser, og skal gjennomføre sin andre emisjon. Det betyr at enda flere kan bli medeier i banken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Enda flere kan bli medeier i lokalbanken på Stjørdal. Banken har god vekst i markedsområdet, noe som bidrar til gode markedsutsikter. Det utstedes nå nye egenkapitalbevis som gir banken mulighet til å finansiere en høy utlånsvekst de neste årene samt tilfredsstille økte myndighetskrav.

Hegra Sparebank er inne i det 125 driftsåret og forretningsideen er fortsatt å være lokal, tilstede og levende engasjert i utviklingen av vår region. Banken opplever fortsatt sterk etterspørsel etter sine tjenester i lokalmarkedet og har som målsetting å være en betydelig aktør for betjening av både lokalt næringsliv og privatmarked

Stor interesse sist gang

Det har vært en hyggelig reise for de som ble med som egenkapitalbeviseier i bankens første emisjon i 2017, med årlige utbytteutbetalinger på 8,0%. Det var stor interesse for å bli eier i banken i 2017. Banken utstedte da 400.000 egenkapitalbevis, og det ble tegnet 719.900 – en overtegning på hele 80%

Det utstedes nå 300.000 – 400.000 nye egenkapitalbevis, pålydende kr. 100 og tegningskurs kr. 107,50. Tegningsperioden er fra 26.1 til 9.2.2023.

Å eie egenkapitalbevis i en sparebank passer både for småsparere og større investorer. Når banken går med overskudd, gir egenkapitalbevisene mulighet for utbytte.

- Vi ser at det er både lokale og regionale investorer og småsparere som har egenkapitalbevis i banken. Det setter vi pris på, sier administrerende banksjef Arne Martin Laukvik.

Hør mer i Nea Radio eller i lydspilleren under:

Nøkkelord